Begeleiding beroepsregistratie VELON voor schoolopleiderstraject

Ben jij schoolopleider en heb je recent je schoolopleider professionaliseringstraject afgerond? Dan heb je wellicht hulp nodig bij het schrijven van een aanvraag voor registratie in het beroepsregister voor lerarenopleiders (Velon). In twee bijeenkomsten zorgen we ervoor dat je aanvraag aan de eisen voldoet, en dat deze wordt beoordeeld in samenwerking met Velon.

Studenten in de les met laptop

Heb je bij de Hogeschool Utrecht of een andere lerarenopleider het professionaliseringstraject Schoolopleider Samen Opleiden in vo en mbo succesvol afgerond? Dan kom je in aanmerking voor dit begeleidingstraject. Het is dus alleen mogelijk dit traject te volgen als je al eerder het professionaliseringstraject hebt gevolgd, ook bij een ander instituut. Dit traject sluit naadloos aan op het schoolopleiderstraject.

Handig om te weten

Start Woensdag 24 juni en maandag 21 september 2020
Lesdata Woensdag van 15.00- 17.00 uur en maandag van 15.00-17.00 uur
Studie-investering Twee keer 2 uur bijeenkomst, plus ongeveer 40 uur werken aan je registratieaanvraag
Kosten € 750 (vrij van btw)
Deelnemers 2 - 20
Locatie Padualaan 97 Utrecht

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Inhoud van dit begeleidingstraject

Er zijn twee voorbereidende activiteiten waar je aan deelneemt tijdens het schoolopleiderstraject:

 • De uitleg en introductie van de beroepsstandaard van lerarenopleiders, de registratieprocedure en de beoordelingscriteria.
 • Het leerverslag bij de afronding van het professionaliseringstraject dat als basis dient voor je registratieaanvraag.

Begeleidingsbijeenkomsten na afloop van het professionaliseringstraject voor schoolopleiders

Het begeleidingstraject bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur waarop de deelnemers ondersteund worden bij het schrijven van hun registratieaanvraag. De eerste bijeenkomst is op maandag 24 juni, de tweede op maandag 23 september 2019. Beide bijeenkomsten zijn van 15.00 - 17.00 uur op het Utrecht Science Park (USP) in Utrecht. Hierna kun je je aanvraag indienen.

Schoolopleiders die dit jaar deelnemen aan het professionaliseringstraject voor schoolopleiders (SO) van Instituut Archimedes of die dat eerder hebben gedaan (dat mag eventueel ook bij een andere instelling zijn geweest) en waarvoor geldt dat:

 • de deelnemer het professionaliseringstraject voor schoolopleiders succesvol heeft afgerond voordat de registratieaanvraag wordt ingediend;
 • de deelnemer substantieel werkzaam is als schoolopleider en voldoende ervaring heeft opgedaan in alle bekwaamheidsgebieden van de lerarenopleider (richtlijn: 2 à 3 jaar ervaring als SO en met een taakomvang van minimaal 80 uur per jaar + uit zelfanalyse blijkt voldoende functioneren in alle bekwaamheidsgebieden);
 • de leidinggevende de registratieaanvraag van de deelnemer ondersteunt en bereid is de factuur van € 750 te voldoen.

Docenten

De begeleiding wordt gedaan door ervaren docenten van de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht.


Toelating

Schoolopleiders die voldoen aan de eisen (zie ‘Voor wie?’) en die aan dit begeleidingstraject deel willen nemen kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2020 per email aanmelden.

Als je de uiteindelijke aanvraag bij Velon indient moet hij/zij zich ook nog bij Velon aanmelden om toegang te krijgen tot het online registratiesysteem. Doe dat pas als je de aanvraag zo goed als klaar hebt.

Voordat je dit traject kunt volgen, dien je eerst het schoolopleiderstraject te volgen, bij Hogeschool Utrecht of een andere opleider.

Na deze opleiding

Na dit begeleidingstraject kun je je aanvraag indienen in het online registratiesysteem van Velon.

Vermeld bij de aanmelding dat je deelneemt aan het collectieve traject IA-schoolopleiders-2020. Doorloop hierbij de volgende stappen:

 • Bespreek de inhoud van je registratieaanvraag met je leidinggevende. Laat deze leidinggevende daarna de verklaring leidinggevende invullen (waarop hij/zij tekent voor de authenticiteit van de aanvraag).
 • Lever je registratieaanvraag (voorzien van de vereiste bijlagen) uiterlijk 1 november 2020 in via het Online registratiesysteem van Velon.
 • Deze wordt beoordeeld door een eerste erkende beoordelaar van Hogeschool Utrecht (niet degene die de begeleidingsbijeenkomsten heeft verzorgd) en een tweede beoordelaar van Velon.
 • Bij positieve beoordeling wordt de deelnemer door Velon opgenomen in het beroepsregister voor lerarenopleiders, ook ontvangt hij/zij een certificaat.
 • Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd mag de deelnemer binnen één maand na het ontvangen van de beoordeling een aanvulling inleveren, deze wordt opnieuw beoordeeld.

Overige informatie

De voorbereidende activiteiten worden kosteloos aangeboden tijdens het professionaliseringstraject voor schoolopleiders. De extra kosten voor deelname aan de begeleiding bij het schrijven van de registratieaanvraag en de beoordeling daarvan bedragen € 750 per persoon.

Let op: De extra kosten kunnen niet worden geretourneerd als de deelnemer voor de deadline geen aanvraag inlevert of als de eventuele aanvulling ook niet als voldoende wordt beoordeeld. De factuur wordt verstuurd op 1 oktober 2020, tot die tijd is kosteloos terugtrekken mogelijk.

Waarom Begeleiding beroepsregistratie VELON voor schoolopleiderstraject bij de HU?

 • Begeleiding bij het schrijven van je aanvraag

  Dankzij onze begeleiding weet je precies waar je aanvraag aan moet voldoen.

 • Eigentijds onderwijs

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

 • Logische vervolgstap

  Na het schoolopleiderstraject is dit traject een logische vervolgstap om je Velon-registratie te regelen.

Direct contact

Colinda Burger

Instituutsopleider
Exterieur Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in de opleiding Begeleiding beroepsregistratie VELON voor schoolopleiderstraject?

Vragen over de opleiding?