Bevoegdheden

Auteurs Jan Jaap Wietsma , Elwin Savelsbergh
Gepubliceerd in NVOX: Magazine voor het ondewijs in natuurwetenschappen
Publicatiedatum 1 februari 2021
Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Het huidige bevoegdhedenstelsel staat onder druk. De Onderwijsraad pleit voor een nieuw stelsel en de minister van OCW heeft een commissie ingesteld die de voorstellen van de raad verder moet uitwerken. De Onderwijsraad ziet ‘pedagogisch-didactische bekwaamheid’ als gedeelde kern van het lerarenberoep. Daartegenover bepleiten wij een rijkere kijk op het leraarschap, waarin leraren niet alleen pedagogisch-didactische vakmensen zijn, maar ook een voorbeeldrol vervullen als vertegenwoordiger van een wetenschapsgebied of een beroepsgroep zoals die in de wereld buiten de school functioneert.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in NVOX: Magazine voor het ondewijs in natuurwetenschappen
Jaar en volume 35 2
Trefwoorden bevoegdhedenstelsel, leraren, leraarschap, Voortgezet Onderwijs
Paginabereik 48-49

Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs