Ondersteunende processen

begeleiding

Flexibel werken

Flexibel en mobiel werken; overal je mail lezen, documenten raadplegen en online vergaderen. Het gebruik van video- en roundtable conferencing, LYNC en VPN beginnen langzaam een steeds prominentere plek in te nemen in de dagelijkse gang van zaken onder  HU medewerkers. Dit betekent een fysieke afname van het aantal permanent bezette werkplekken, en de mogelijkheid om werkplekken te delen. Hierdoor ontstaat een reductie van reistijd en uitstoot van CO2.

Papierloos vergaderen met behulp van tablets en intranet bespaart kilo's papier, digitale opslagruimte en arbeidsuren van koeriers en secretariaten. Het College van Bestuur, faculteitsdirecties en Examencommissies van de HU vergaderen sinds enige tijd papierloos, met behulp van tablets en intranet. Daarnaast heeft de HU centrale printers geïnstalleerd, in plaats van op elke kamer een eigen printer. Deze printers staan bovendien standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. Alleen al daarmee besparen we zo’n 60 ton papier per jaar.

Catering

Duurzame en gezonde producten
Op dit moment is 29 procent van het aanbod van onze cateraar Sodexo duurzaam. In bijgaand overzicht staan per HU-locatie de inkooppercentages vermeld van de duurzame producten over 2012, 2013 en 2014. 
In het contract is opgenomen dat Sodexo  een vierweekse menucyclus aanbiedt voor lunch en diner, 10 tot 30 procent van de gehele menucyclus bestaat uit vegetarische gerechten. In de bijgaande prijslijst van de schapsartikelen is aangegeven welke producten over een duurzaamheidslabel beschikken. 40 procent van de producten van Sodexo bestaat uit een combinatie van biologische, EKO en Fair Trade producten. Max Havelaar kende in 2012 het Goeden Dienblad toe aan Sodexo voor de beste Fair Trade activiteiten in bedrijfsrestaurants. Om gezonde voeding te stimuleren heeft Sodexo continue acties. De koppelverkoop  is daar een voorbeeld van. Wanneer een klant bijvoorbeeld jus d'orange met een 'ecobol met beleg koopt, dan kan hij tegen een gereduceerd tarief daarbij een appel kopen. 
Sodexo bevoorraadt ook een groot aantal onderwijslocaties in Nederland (en ook bij de HU) met biologische melk- en karnemelkproducten. Daarmee bereiken ze meer dan 190.000 jongeren per dag.
Sodexo heeft een eigen programma tegen voedselverspilling, waarin de HU meedraait.
 
Eisen met betrekking tot milieu & duurzaamheid
De volgende eisen zijn contractueel vastgesteld en vastgelegd in de overeenkomst met Sodexo;

 • Sodexo dient alleen milieubesparende schoonmaakmiddelen te hanteren;
 • Sodexo dient zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, water en lucht;
 • energiezuinig gebruik apparatuur, vermijden onnodig gebruik bij koken, frituren, koelen en warm houden;
 • Sodexo is verplicht tot het zoveel mogelijk beperken van reststoffen;
 • Sodexo is verplicht het water van de spoelbakken te lozen via een vetafscheider. Voldoen aan de wettelijke regels;
 • Sodexo dient te zorgen voor een optimale scheiding en preventie van afval zoals ; het scheiden van GFT afval, het apart aanbieden van frituurvet zodat dit verwerkt kan worden tot biodiesel, karton en papier etc.;
 • het gebruik van mono verpakkingen dient met inachtneming van de hygiënenormen zoveel mogelijk beperkt te worden;
 • de levering van producten is tot het minimum beperkt, er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van 2 in 1 ritten.

 Voor meer informatie zie het HU-Sodexo visiedocument en de 10 goudenregels voor betere voeding, gezondheid en welzijn. 

 

Social return
Als cateraar van de HU heeft Sodexo een contract met de Stichting Reinaerde. Een aantal cliënten, met een licht verstandelijke beperking, van Reinaerde werken op een aantal locaties van de Hogeschool Utrecht en worden door daarbij door medewerkers Sodexo begeleid. De cliënten van Reinaerde hebben hierdoor een fijne dagbesteding en/of werkplek middenin de maatschappij. Zij werken mee met de mensen van het cateringbedrijf. De cliënten van Reinaerde worden dus ondersteunend door de mensen van Sodexo, ze zijn geen volwaardig medewerker. De cliënten werken graag bij de HU. Het geeft hen het gevoel midden in de maatschappij te staan en een echte baan te hebben. Ook vanuit Reinaerde is er begeleiding. Er zijn twee parttime begeleiders die gezamenlijk hun cliënten aansturen. Die aansturen bestaat onder andere uit het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ook helpen de begeleiders bij het aandacht besteden aan de hygiëne, er verzorgt uitzien en klantgericht werken. Op de locatie HU locatie werken maximaal zeven cliënten. Het niveau waarop de cliënten functioneren is verschillend. Sommigen houden zich alleen bezig met schoonmaakwerkzaamheden zoals de afwas, tafeltjes schoonmaken en opruimen. Anderen helpen mee met broodjes bereiden, frituren en complexere snijdwerkzaamheden. 
 
Werkzaamheden waar cliënten bij helpen: Afruimen/ afwassen, drogen/ opruimen/ tafeltjes schoonmaken/ broodjes klaarmaken/ snijdwerkzaamheden/ frituren/ panini’s / theezakjes bijvullen/ karton platmaken en naar containers brengen/ vuilniszakken/ meehelpen banqueting wegbrengen/ nootjes etc. klaarmaken/  bijvullen.  Alles gaat dus samen met een medewerker van het cateringbedrijf of met een begeleider van Reinaerde. Wanneer een cliënt heeft laten zien dat hij/zij een werkzaamheid goed kan uitvoeren mogen  ook meer zelfstandig werken. De begeleider van Reinaerde treedt wat op de achtergrond maar houdt de hygiëne wel scherp in de gaten.
 
Vanuit de mensen van Sodexo: “Het is niet altijd even makkelijk vooral op drukke dagen. Maar het is toch super leuk om met deze doelgroep te werken. Ze geven buiten hun enthousiasme om ook erg veel liefde - iedere dag.”

Koffievoorzieningen
Enkele feiten over de duurzaamheid van de koffievoorzieningen van de HU:

Koffiebonen
Alle espresso blends van Douwe Egberts (DE) zijn UTZ gecertificeerd. Dat geldt ook voor de DE Smooth Selection bonen. Voor meer informatie over koffiebonen en certificeringen kun je terecht op de website van UTZ.

Koffiedroesverwerking
Koffiedroes (koffiedik) wordt wekelijks opgehaald door Smink Groep. Zij vervoeren de koffiedroes naar Mijdrecht, waar het wordt gereinigd en vervolgens naar Orgaworld in Lelystad wordt gebracht. In Lelystad bevindt zich een 'biocel', de enige droge-vergistingsinstallatie die ooit in Nederland is gebouwd. Hier wordt biomassa vergist tot biogas, dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit en warmte.

Bekers en roerstaafjes
De ruitsuikerbekers en de houten roesstafjes zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Koffieautomaten
Op de koffieautomaten is tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends een sluimertijd ingesteld (spaarstand). Dit bespaart energie.

Gemiddeld wordt er per uur 4,25 liter verbruikt. Bij normaal gebruik van de machine kost dit 70 watt per uur. In de spaarstand koelt de machine af tot 65  graden. Deze verbruikt dan nog 49 watt per uur. Wanneer de spaarstand weer naar de reguliere stand gaat, komt er bij deze 49 watt nog 51 watt bij, dus in totaal 100 watt per uur. Vervolgens loopt het verbruik weer terug naar 70 watt per uur.

Door de machine acht uur lang in de spaarstand te zetten, wordt er 117 watt per uur bespaard. Zie de berekening hieronder:

Besparing = (normaal verbruik x 8) – ((spaarstand x 8) + (opwarmen))
Besparing = (70 x 8) – ((49 x 8) + (51))
Besparing = 560 – 443 = 117 watt per uur

Duurzame watertappunten

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is uitstekend. Het is goedkoop, duurzaam en lekker. En toch kopen we met z’n allen elke dag duizenden plastic flesjes met bronwater. Deze zijn tot 1000 keer duurder, stoten 500 keer meer CO2 uit en voldoen aan 43 kwaliteitseisen minder dan kraanwater. Daarom is de HU in 2013 gestart met een pilot voor een duurzaam watertappunt. Met het plaatsen van tapwaterkranen wil de HU aandacht vestigen op kraanwater en de consumptie van bronwater terugdringen. Het eerste duurzame watertappunt werd geopend op de faculteit Educatie. Op diverse HU locaties zijn Dopper-flesjes te koop die navulbaar en vaatwasser bestendig zijn. Bij de aanschaf van een Dopper flesje gaat een deel van het aankoopbedrag naar een goed doel. Er kwamen zoveel positieve reacties op het watertappunt dat na enkele maanden een tweede duurzaam watertappunt is aangebracht, op HU Amersfoort. Het plan is om de komende jaren op meerdere locaties zo’n watertappunt aan te brengen. Ook worden bij de herhuisvestingsprojecten van de HU pantry’s in de gebouwen aangelegd met daarin voorzieningen zodat iedereen gemakkelijk gratis water kan pakken. Download de flyer.

Duurzaam watertappunt  Duurzaam watertappunt

Inkoop

Over vijf jaar wil de HU 100% duurzaam inkopen. Deze ambitie komt voort uit het HBO Convenant Duurzaam inkopen. Bij duurzaam inkopen gaat het om de balans tussen, mens, omgeving en economie. De belangrijkste kaders daarvoor zijn: sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten en kinderarbeid, en milieu aspecten zoals effect op het milieu door energie- of materiaalgebruik. De HU hanteert bij haar inkoop duurzaamheidcriteria die door het ministerie van  Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld voor diensten en producten.

Eindejaarsgeschenken
In het kader van de aanbesteding eindejaarsgeschenken, zijn er gunningscriteria opgevoerd in het kader van duurzaamheid:

 1. Thema Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als thema terug laten komen in de kerstpakketten.
 2. Duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de Inschrijver en haar keten.

Bedrijfskleding
In het kader van de aanbesteding bedrijfskleding is gekozen om de ‘oude’ bedrijfskleding te laten versnipperen en aansluitend te hergebruiken als vulling voor o.a. boks-zakken en speeltoestellen voor kinderen.

Duurzame Elektriciteit
In het kader van de aanbesteding duurzame elektriciteit,is het voornemen om 100% Nederlandse windenergie in te kopen. Daarnaast zijn de volgende eisen opgenomen in het Programma van Eisen (PvE):

 • Opdrachtgever betreft een onderwijsinstelling waar (HBO) studenten worden opgeleid om vervolgens deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Opdrachtnemer is bereid om actief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en zal – indien gevraagd - eraan meewerken om invulling te geven aan de volgende zaken:
 • Opdrachtgever betreft een opleidingsinstituut waar studenten worden opgeleid om vervolgens deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Opdrachtnemer is bereid om actief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en zal – indien gevraagd - eraan meewerken om invulling te geven aan de volgende zaken: 
  • Verzorgen van een gastcollege duurzame energie;
   Opdrachtnemer is bereid om eenmaal per kalenderjaar een gastcollege te geven aan de studenten van Opdrachtgever over bijvoorbeeld duurzame energie.
   In onderling overleg zal de invulling worden bepaald. Aan het verzorgen van het gastcollege zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.
  • Aanbieden van een stageplaats;
   Opdrachtnemer biedt jaarlijks minimaal 1 stageplaats aan voor studenten van Opdrachtgever;
  • Aanbieden praktijkopdracht;
   Opdrachtnemer zal, indien hij hiertoe benaderd wordt door Opdrachtgever, maximaal twee keer per jaar actief deelnemen aan projecten ten behoeve van het onderwijs.
   Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het geven van een kleine praktijk (onderzoeks-) opdracht voor een selecte groep studenten. De specifieke invulling zal in onderling overleg worden bepaald.

CO2 - review op 2015

De CO2-footprint 2015 laat zien dat de dalende trend in de afgelopen jaren zich voortzet (zie carbon footprint 2015). Ten opzichte van de footprint 2012 is de totale HU CO2-emissie absoluut met circa 1,3% gedaald. Als we kijken naar de emissie per student en respectievelijk fte dan zien we een afnemende trend van circa 6% en respectievelijk 16%, ondanks de toenamen van studenten en fte's. In de afgelopen jaren zijn met name veel inspanningen geleverd op het gebied van de energie-efficiency en is de HU geheel overgegaan op groene stroom. Daarnaast wordt een deel van de daling veroorzaakt door een substantieel minder grote stroom glasafval. Grootste emissiepost blijft het woon-werkverkeer. Momenteel wordt binnen de HU mobiliteitsbeleid ontwikkeld dat maatregelen moet gaan opleveren met een CO 2-gunstig effect. Ook het lopende herhuisvestingsproject, waarbij de HU ongeveer 60.000 m2 reduceert, zal een aanzienlijk effect hebben op de energie-efficiency en CO 2 emissie. In de Footprint voor de komende jaren zullen deze effecten zichtbaar worden en kunnen we deze beoordelen.  

Waterverbruik

De HU streeft ernaar om jaarlijks minder water te verbruiken. Ten opzicht van 2012 is in 2014 een besparing gerealiseerd van circa 2,2%. 

Het waterverbruik in 2014  is ten opzichte van 2013 echter met circa 11,8 % toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in het kader van het herhuisvestingsprogramma van de HU tijdelijk de faculteit Maatschappij & Recht is ondergebracht in twee huurpanden op de Daltonlaan 200 en 300. Het waterverbruik op deze locaties is relatief hoog door verouderde stortbakken van de toiletten en ook door extra installatietechnische voorzieningen om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen. Gelet op de tijdelijke huisvesting op de Daltonlaan is investeren in het reduceren van het waterverbruik geen reële optie.

Voor meer informatie download PDF >>

Energieverbruik

De HU streeft er naar om jaarlijks minder energie te verbruiken. Het energieverbruik binnen de HU is de afgelopen 3 jaar sterk afgenomen. Afname van energieverbruik geldt zowel voor warmte, gas als elektra. In de bijlage zijn opgenomen de verbruiken per locatie/ totaal voor warmte, gas en elektra opgenomen alsmede de bijbehorende verbruikskengetallen per student/medewerker. Zie hiervoor de energieprestaties  in de onderstaande overzichten. In 2013-2014 en ook voor 2015-2016 is 100% is groene stroom ingekocht.

Voor meer informatie download PDF >>

Afvalscheiding

De ambitie van de HU is om in 2020 80% afvalscheiding te realiseren. Het huidige scheidingspercentage bedraagt ongeveer 40%.

Wij zitten middenin een herhuisvestingsoperatie waardoor we investeren en structureel stappen maken in afvalreductie, - hergebruik, -scheiding, -verwerking. Op dit moment is er een afvaltoename te zien. Dit is verklaarbaar door de fase in de herhuisvestingoperatie waarin we zitten: panden zijn leeggehaald, werkplekken en archieven zijn opgeruimd etc.

In ons eerste gerenoveerde pand, Heidelberglaan 7, dat bij aanvang van het collegejaar 2015-2016 in gebruik is genomen,  is een systeem voor gescheiden afvalinzameling geinstalleerd. Dit systeem zal ook in onze volgende te renoveren panden worden ingevoerd.

Met studenten en slopers hebben we binnen SIA-KIEM VANG een project gestart waarin onderzoek gedaan wordt naar hergebruik van gestripte materialen uit de panden in renovatie.
In 2014 is de hoeveelheid afval ten opzichte van 2013 in absolute zin verminderd. Het aantal kilo's afval per medewerker/student is nagenoeg gelijk gebleven; (2013: 11,71 kilo, 2014 11,79 kilo).

In 2014 is stijging te zien in de hoeveelheid papierafval. Dit komt doordat we afval beter zijn gaan scheiden én doordat medewerkers en studenten meer bewust omgaan met afvalscheiding. Voorgaande jaren belandde een groot deel van het papierafval bij het restafval.  De hoeveelheid restafval is in 2014 ten opzichte van 2013 met 16.224 kilo afgenomen. Daarnaast is de HU folies apart gaan inzamelen. Tevens is in 2014 een substantiële verbeterslag gemaakt in het apart afvoeren van SWILL (keukenafval en etensresten). Ook de herhuisvesting van de HU brengt extra (papier)afval met zich mee in verband met opschonen van archieven en opruimen van kantoorruimten e.d. In de nieuwe huisvestingssituatie, zal ook GFT, plastic, drankenkartons en blik gescheiden worden ingezameld. De HU doet mee aan initiatieven om afgeschreven computers aan goede doelen te schenken. Afgeschreven meubilair wordt zoveel mogelijk afgevoerd via een gecertificeerde opkoper ten behoeve van hergebruik, waarbij eventueel restafval gescheiden wordt aangeboden aan afvalverwerkingsbedrijven.

Cateraar Sodexo recyclend het frituurvet tot biobrandstof. Lees verder voor meer informatie hierover >>

HU Duurzaam Doen

Schoonmaak

De schoonmaakbedrijven HECTAS en Hago maken de gebouwen van de HU op duurzame wijze schoon.

Schoonmaakmiddelen

Hago en HECTAS gebruiken alleen schoonmaakmiddelen met EU Ecolabel en bijvoorbeeld microvezeldoeken die herbruikbaar zijn. Ook worden schoonmaakmiddelen op milieuvriendelijk wijze gedoseerd en worden er machines met laag verbruik van water en energie ingezet. Daarnaast worden de glazen bewassen op een nieuwe manier die veel water bespaart. Het schoonmaken van de vloeren gebeurt tegenwoordig zonder chemische stripper, waarna er een coating wordt aangebracht die langer meegaat.

Energieneutraal werken

Werknemers van HECTAS en Hago hebben allen een training gehad in energiebesparend werken. Het schoonmaken gebeurt zoveel mogelijk overdag, wat weer energie bespaart wat betreft licht en verwarming. Ook melden de schoonmakers defecten die invloed hebben op het milieu zoals lekkende kranen of kapotte lampen. Hago gebruikt hiervoor de app: @lly.

Vervoer

De schoonmakers van de bedrijven komen met de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk. Managers die voor bedrijfsbezoeken moeten pendelen tussen verschillende locaties, doen dat per elektrische scooter of energiezuinige auto. Tot slot wordt de inkoop en bezorging van schoonmaakmaterialen beperkt tot een aantal vaste tijdstippen, om zo co2-uitstoot van de leveranciers te beperken.

 


Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren