Symposium en Openbare Les Daan Andriessen

Praktijkgericht onderzoek op hogescholen is na vijftien jaar volwassen geworden. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden over de manier waarop praktijkgericht onderzoek methodisch verantwoord kan zijn en toegevoegde waarde heeft voor de beroepspraktijk. Hogeschool Utrecht (HU) gaat daar helderheid in scheppen.

Met het nieuw opgerichte lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO) onder leiding van lector dr. Daan Andriessen draagt de HU bij aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het lectoraat richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.

De behoefte aan verdere professionalisering van praktijkgericht onderzoek is groot, zo bleek tijdens het symposium ‘Onderzoek in het hbo: praktijkgericht én wetenschappelijk verantwoord?’ dat op 10 april plaatsvond op Hogeschool Utrecht en ruim 350 deelnemers trok. Lector Daan Andriessen hield na afloop van het symposium zijn openbare les en werd geïnaugureerd als lector van het nieuwe lectoraat.

Daan Andriessen: ‘Vaak wordt er nogal zwartwit gedacht over onderzoek. Onderzoek zou óf goed zijn óf slecht. Maar de huidige kwaliteitseisen voor onderzoek – die binnen de universitaire traditie zijn ontwikkeld – zijn niet één op één te vertalen naar praktijkgericht onderzoek. Een praktijkonderzoeker moet rekening houden met de praktische relevantie van het onderzoek én met de methodische grondigheid. Daarom is meer helderheid nodig over manieren waarop praktijkgericht onderzoek kan worden vormgegeven.’  Onderzoekers van het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek gaan de stromingen in kaart brengen, goede voorbeelden uit alle kennisdomeinen verzamelen en bruggen slaan tussen verschillende onderzoeksdisciplines en onderzoeksbenaderingen.

Het lectoraat doet niet alleen onderzoek naar de methoden van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo, maar ook naar de didactiek om studenten en docenten te leren om onderzoek te doen. De opdracht van het lectoraat is daarom niet alleen relevant voor het onderzoek dat binnen de lectoraten van het hbo plaatsvindt, maar ook voor het hbo-onderwijs. Er worden immers steeds hogere eisen gesteld aan het onderzoekend vermogen van hbo-studenten. Hoe wetenschappelijk verantwoord moet dat onderzoek zijn? Hoe hoog ligt de lat? We leiden in het hbo toch niet op tot onderzoeker? Hoe zorgen we dat het onderzoek van studenten relevant blijft voor de uitoefening van hun beroepspraktijk? Ook voor universiteiten en kennisinstellingen zoals TNO, GGD, onderzoeksbureaus, derdegeldstroominstituten en ministeries is het onderzoek van het lectoraat relevant.

Weblecture symposium

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

Twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten