WOSO-conferentie ‘Spotlights op de Toekomst’

Op maandag 7 oktober richten we tijdens de WOSO-conferentie onze ‘Spotlights op de Toekomst’ van het onderwijs. Wat vraagt die toekomst van ons als onderwijsopleiders?
Twee docenten kijken naar iets op een tablet, in een klaslokaal.

WOSO is een samenwerkingsverband tussen de opleidingen Master Educational Needs van drie hogescholen: Hogeschool Utrecht, Fontys OSO en Windesheim. Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht organiseert deze conferentie, die bestemd is voor medewerkers van de drie WOSO-instellingen en genodigden.

Een aantal inleiders vanuit verschillende inspirerende praktijken bespreken hun parels en laten hun licht schijnen over het onderwijs van de toekomst. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Het middagprogramma start met een lezing van de voorzitter van de Onderwijsraad, mevrouw prof.dr. Edith Hooge. Zij zal in gaan op het adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’.

Kortom: een bijeenkomst voor een ieder die zijn licht wil opsteken over het onderwijs van de toekomst!

Programma

09.30 - 10.00 uur
Inloop, koffie/thee
10.00 - 10.20 uur
Opening en welkom door Carla Luycx, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht

Welkom, toelichting op het thema en het programma van de conferentie
Dian Fluijt en Peter de Vries (dagvoorzitters)
10.20 - 10.45 uur
Visie op de toekomst
Mike Goudeseunes (directeur GO! Freinetschool De Tandem Sint-Kruis Vlaanderen)
10.45 - 11.15 uur
Korte individuele gesprekken met zeven forumleden* o.l.v. Dian en Peter

Waar ben je trots op, wat zijn je dilemma’s en uitdagingen, wat is je visie op de toekomst van het onderwijs?

Toelichting programma na de pauze.
11.15 - 11.45 uur
Pauze
11.45 - 12.30 uur
Focus op de toekomst:
De forumleden* verdelen zich over 7 groepen. Een zevental collega’s van het Seminarium voor Orthopedagogiek is gespreksleider.

Twee vragen staan centraal:
1. wat vraagt hetgeen vanochtend aan de orde is geweest van onderwijsprofessionals om die toekomst te realiseren?
2. wat vraagt dit van de opleidingen Master Educational Needs?
12.30 - 13.30 uur
Lunchpauze
Optreden Jazztrio o.l.v. Mailin Gruber
13.30 - 14.30 uur
Terugblik kernpunten van forumleden door de dagvoorzitters.

Mevrouw prof.dr. E.H. (Edith) Hooge, voorzitter Onderwijsraad, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg.

Mw. dr. M. (Martine) Braaksma, senior raadsadviseur Onderwijsraad.

In deze keynote wordt onder andere het advies Ruim baan voor leraren toegelicht waarin de raad een nieuw perspectief op het leraarschap schetst. Dit advies kan leiden tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur zoals de invoering van ruimere onderwijsbevoegdheden.
14.30 - 15.00 uur
Plenair
We hebben de spotlights op de toekomst gericht. Wat betekent dit voor jou in de opleidingen Master Educational Needs?

Reflectie op de dag
15.00 - 16.00 uur Afsluiting en borrel

*Forumleden

Cok Bakker

Cok Bakker is onderwijskundige en theoloog/religiewetenschapper en houdt zich vooral bezig met de relatie tussen levensbeschouwing en onderwijs. Hij is als hoogleraar Levensbeschouwelijke Vorming verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht.

Mike Goudeseune

Mike Goudeseune is directeur van GO! Freinetschool De Tandem Sint-Kruis (B.). De Tandem gaat voluit voor een open geest, zorg op maat en vernieuwing en maakt dat zichtbaar in de school(omgeving).

Marleen van der Heijden en Wendy Hofmans

Marleen van der Heijden is co-teacher in groep 7/8, Wendy Hofmans is haar collega en co-teacher in groep 3/4 op BS ’t Schrijverke in ’s Hertogenbosch. Ze zijn enthousiast over hun ontwikkelingsgericht onderwijs door middel van co-teaching.

Jan Heijmans

Jan Heijmans is een veranderaar. Hij begint vaak waar anderen het even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging krijgen. Door alle lagen van een organisatie in actie te krijgen en een duidelijke focus te kiezen, weet hij verbinding en samenwerking tussen mensen en relevante partijen binnen en buiten de organisatie tot stand te brengen. Zo ontstaan meet-, merk- en werkbare resultaten met een duurzaam effect. Hij kan bogen op ruime lesgevende, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in het onderwijs en de educatieve infrastructuur. De afgelopen jaren was hij o.a. innovatiemanager bij E&S, bestuurder van de KPZ in Zwolle en nu werkt als bestuurder van Stichting Signum in ’s-Hertogenbosch. Zijn specialismen liggen op het gebied van onderwijs, leiderschap en innovatie.

Anko van Hoepen

Vicevoorzitter PO-raad

Na ruim twintig jaar gewerkt te hebben als leraar, intern begeleider, stagebegeleider, schooldirecteur en bestuurder in Zeeland is Anko van Hoepen sinds 2017 vicevoorzitter van de PO-Raad. De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Of het nu gaat om goede arbeidsomstandigheden, schoolgebouwen of oplossingen voor het lerarentekort, de PO-Raad zet zich dagelijks in voor goed onderwijs. Drijfveer daarbij is de leerling. De missie van de PO-raad en haar leden luidt dan ook: wij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Hanneke van Noort

Hanneke van Noort is beleidsadviseur op het gebied van onderwijs en zorg. Al jarenlang is ze betrokken bij innovatie projecten. Zo is ze betrokken geweest bij de totstandkoming van een van de eerste jeugdteams in Nederland, heeft ze handvatten geschreven over 'ruimte voor professionals', geeft ze coaching aan jeugdhulpprofessionals en ib' ers, maar is ze ook betrokken bij onderzoeken naar de oorzaken van thuiszitten. Als orthopedagoog is ze bekend met de werkwijze van professionals en als beleidsadviseur kent ze de hoed en rand van de wettelijke kaders. Op basis van haar ervaring heeft ze een uitgesproken visie op wat er fundamenteel anders moet in Nederland als het gaat om passende onderwijs en zorg.

Karen Peters

Karen Peters is voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Eem-Vallei Educatief, ofwel STEV. Binnen deze stichting werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Naast haar studie Onderwijskunde in Groningen, studeerde zij ook in de Verenigde Staten en Zweden. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde tussen 2000-2010 verder onder andere als schoolleider van een ‘pre-school’ in Zwitserland, als directeur van de Nederlandse internationale school in Jarkarta, in de Raad van Toezicht (BOG) van de Britse Internationale School ook in Jakarta. In 1997 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”. Naast haar bestuursrol bij STEV is zij lid van de adviesraad bij Nuffic en voorzitter van Stichting Internationaal Onderwijs.

Locatie en bereikbaarheid

Bar Beton Rijnsweerd (Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht)

Bar Beton is goed bereikbaar per openbaar vervoer: stap uit bij de bushalte Rijnsweerd Noord.

  • Vanaf de Padualaan - halte Botanische Tuinen - gaan regelmatig bussen (lijn 27, 28, 30, 71, 72 en 299). De reistijd is enkele minuten.
  • Vanaf Station Utrecht centraal gaan regelmatig bussen (lijn 18 en 28). De reistijd is ongeveer een kwartier.

Bij Bar Beton is parkeergelegenheid (vanaf € 1,50 per uur - achter het gebouw).

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Deel dit evenement