Junior Onderzoeker

 • Kenniscentrum Leren en Innoveren
 • Sluitingsdatum: 4 juli 2022

Direct solliciteren

Samen met onze onderzoekers en docenten bijdragen aan onderzoek naar een curriculumontwikkeling Mens & Maatschappij vakken (M&M-vakken) in het voortgezet onderwijs? Het Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs is op zoek naar een eerstegraads docent in een van de gammavakken die ervaring heeft met onderwijskundig onderzoek en kennis heeft over het leergebied Mens & Maatschappij.

Over het Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs Het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs onderzoekt hoe het curriculum van het funderend onderwijs zich kan ontwikkelen om kinderen en pubers een goede start in de samenleving en in de beroepspraktijk. Welke kennis en competenties hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen ze deze verwerven, en hoe kunnen we leraren toerusten om het gewenste curriculum goed vorm te geven?

Het lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, een van de vier kenniscentra van Hogeschool Utrecht (HU). Het onderzoek van dit kenniscentrum richt zich op de vraag hoe mensen en organisaties overeind blijven én waarde toevoegen in een complexe en dynamische samenleving. Het kenniscentrum doet onderzoek met en voor de (beroeps)praktijk. Samenwerkingspartners zijn opleidingen, docenten en studenten van Hogeschool Utrecht, het regionale onderwijs- en opleidingenveld en (inter)nationale organisaties.

Het project

De centrale vragen in het onderzoeksproject zijn:

 1. Op welke manieren geven docenten en scholen vorm aan samenwerking tussen de gammavakken?
 2. Wat hebben docenten nodig als ze een curriculum ontwikkelen waarbij ze samenwerken met docenten van andere gammavakken?
 3. Welke rol speelt de PCK van docenten als zij samenwerken met docenten van andere gammavakken?
 4. Welke curriculaire besluiten worden er genomen als er wordt samengewerkt tussen de gammavakken?
 5. Welke ontwerpcriteria zijn er voor een curriculum waarin docenten van gammavakken samenwerken?

Als junior onderzoeker in het lectoraat  

 • ondersteun je de lerarenopleiders/onderzoekers bij het doen van praktijkgericht onderzoek
 • verzamel je data (interviews, lesobservaties)
 • analyseer je de verzamelde data en verzorg je rapportage hierover
 • treed je op als contactpersoon en verzorg je de werving en benadering van docenten voor het onderzoek
 • werk je mee aan de presentatie en publicatie van onderzoeksuitkomsten
 • neem je actief deel aan kennisdelingsactiviteiten binnen de groep

Wat jij hebt

 • Een onderwijsbevoegdheid in tenminste een van de M&M-vakken en recente onderwijservaring in een van deze vakken.
 • Ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Kennis van en affiniteit met het leergebied M&M
 • Een sterk analytisch vermogen;
 • Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden in het Nederlands en in het Engels;
 • Je hebt ervaring met het vertalen van onderzoeksbevindingen naar beleid en methoden voor de werkpraktijk.

Werkomgeving 

Het lectoraat bestaat uit een twaalftal collega’s die onderzoek doen aan curriculumvraagstukken in diverse leergebieden en voor diverse leerjaren van het funderend onderwijs. Inhoudelijke belangstelling voor elkaars werk is een belangrijke verbindende factor. De werkplek is flexibel. Onze overleggen en colloquia zijn op donderdag.

Wat wij je bieden 

We bieden een eenjarige (D-4) aanstelling van 0.3 fte voor de periode 1 september 2022 – 30 augustus 2023. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 3.018,49 en maximaal € 4.569,57 (schaal 10).

Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden.

Solliciteren 

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 4 juli 2022 uitsluitend online solliciteren.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met dr. Elwin Savelsbergh elwin.savelsbergh@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

Direct solliciteren

Reageren is mogelijk tot en met 4 juli 2022

Deel deze vacature


Meer informatie