Hoofddocent Leren voor Duurzame Ontwikkeling

 • KC Leren en Innoveren
 • Sluitingsdatum: 20 augustus 2024

Draag als hoofddocent en senior onderzoeker duurzaamheidsonderwijs bij aan een hoopvolle toekomst voor leerlingen en leraren!

Direct solliciteren

Jongeren van nu worden dagelijks geconfronteerd met zorgwekkend nieuws over de toestand van planeet en samenleving. Veel jongeren zijn bezorgd maar voelen zich ook machteloos; velen vermijden het onderwerp liever. Dat stelt ook het onderwijs voor uitdagingen: Hoe informeer je leerlingen als de feiten betwist worden? Hoe ga je om met emoties als boosheid en verdriet, of juist onverschilligheid en afweer? Hoe kun je met leerlingen een hoopvol (handelings)perspectief ontwikkelen en hoe verbind je dat met het overige onderwijs in de school?

Veel leraren en schoolleiders zoeken naar manieren om Leren voor Duurzame Ontwikkeling een plaats te geven in de organisatie van hun school, in de pedagogische omgeving en in het curriculum. Vanuit bijna alle leergebieden zijn er relevante verbindingen met duurzaamheidsvraagstukken, maar leraren vinden het moeilijk om hier binnen de bestaande kaders invulling aan te geven. Projecten en challenges in samenwerking met maatschappelijke partijen of instellingen uit de regio bieden rijke mogelijkheden om aan duurzaamheidsvraagstukken werken, maar de verbinding met het reguliere curriculum ontbreekt nog vaak.

Wat je gaat doen

Als hoofddocent Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) vorm jij een brug tussen onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen. De opgave is om een sterke themagroep te vormen op het gebied van duurzaamheidsonderwijs, waarin onderzoekers, opleiders en externe partners samenwerken aan kennis- en praktijkontwikkeling rond LvDO in de educatieve opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Je taken bestaan uit het:

 • Initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen;
 • Bijdragen aan gedeelde expertise- en visieontwikkeling samen met collega’s van de lerarenopleidingen, betrokken onderzoekers vanuit diverse lectoraten en kenniscentra, en externe samenwerkingspartners vanuit scholen en organisaties.
 • Ontwikkelen, coördineren en implementeren van onderwijs gericht op duurzaamheid en leren voor duurzame ontwikkeling in lerarenopleidingen en minoren;
 • Participeren in landelijke en internationale netwerken en samenwerkingsverbanden op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling;
 • Ontwikkelen van trainingen en professionaliseringstrajecten voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen;
 • Dissemineren van onderzoeksresultaten en bevindingen via publicaties, presentaties en bijdragen aan conferenties en symposia.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring met, en een visie op, duurzaamheid in het onderwijs, en je bent in staat om op een open en inspirerende manier hierover het gesprek aan te gaan met een gevarieerde doelgroep aan collega’s en studenten.
 • Je bent gepromoveerd op een relevant onderwerp en je hebt ervaring met curriculumontwikkeling in een relevant inhoudsgebied. Je hebt gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften
 • Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van junior-collega’s.
 • Je beschikt over een relevant netwerk en je hebt ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en met projectacquisitie.
 • Een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs en/of in een lerarenopleiding zijn gewenst.
 • Je bent een teamspeler, kunt goed schakelen en bent in staat om in een complexe omgeving te werken met diverse stakeholders.
 • Je hebt een didactische aantekening en BKE of bent bereid deze te behalen.

Je werkplek

Meer dan 37.000 studenten, 4.300 medewerkers en 580 onderzoekers verspreid over instituten, kenniscentra en diensten vormen samen de HU - al vier keer uitgeroepen tot meest duurzame hogeschool.

Je thuisbasis is bij het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Samen met tien andere lectoraten, vormt Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs het Kenniscentrum Leren en Innoveren – een van de vier kenniscentra van de HU.

Het lectoraat curriculumvraagstukken is ingesteld in 2021 en telt nu ongeveer 15 onderzoekers vanuit diverse vak-achtergronden. Wij onderzoeken hoe het curriculum van het funderend onderwijs zich moet ontwikkelen om kinderen en pubers een goede start te geven in onze complexe samenleving. Welke kennis en competenties hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen ze deze ontwikkelen, en hoe kunnen we in de opleiding leraren toerusten om het gewenste curriculum goed vorm te geven? We richten ons daarbij vooral op de curricula van de wereld-oriënterende vakken, taal/Nederlands en digitale geletterdheid, en interdisciplinaire samenhangen tussen die gebieden. Lopende projecten vind je op de website van het lectoraat.

Gezien de opgave wordt nauw samengewerkt met de lerarenopleidingen van het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (primair onderwijs) en Instituut Archimedes (voortgezet onderwijs), een deel van je tijd zul je dan ook voor een (of beide) van die instituten werkzaam zijn.

Samen Duurzaam is één van de vier expertisegebieden waarmee de HU zich profileert. Wij willen studenten opleiden tot kritisch denkende wereldburgers die – zoals we in onze missie beschrijven – kunnen bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Om deze missie vorm te geven is een HU-breed kernterm gevormd waarin de hoofddocenten duurzaamheid uit de verschillende sectoren samenwerken. Het lectoraat Curriculumvraagstukken en de lerarenopleidingen van de HU werken nauw samen met de opleidingen van de Universiteit Utrecht, zowel in onderwijs als in onderzoek op dit terrein. Zo was Instituut Archimedes onlangs medeorganisator en gastheer van de eerste landelijke Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek.

Wat wij jou bieden

In eerste instantie een tweejarig contract (D3) met een omvang van 0,6 - 0,8 fte, Je inzet wordt gelijkelijk verdeeld over onderwijs en onderzoek. Na de eerste contractperiode is de intentie om te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. Interne kandidaten behouden hun contractvorm. Bij een voltijdaanstelling bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.917,50 en maximaal € 7.207,59 (schaal 13 cao hbo, hogeschoolhoofddocent 2). Daarboven:

 • Een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar bij een voltijd-aanstelling.
 • Een maandelijkse onkostenvergoeding voor je internetverbinding van €37,50.
 • Uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking heb je recht op 53,5 verlofdagen per jaar.
 • De mogelijkheid om te kiezen voor een volledig vergoed OV-abonnement, waarmee je zowel woon-werkreizen als privéreizen mag maken met het openbaar vervoer. Je hebt hiermee recht vrij reizen met de trein, bus, tram en metro binnen Nederland.

Natuurlijk krijg je van ons ook een laptop en een smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken en bieden wij je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en leuke extra's zoals ons fietsplan, kortingen bij verzekeringen, software en fitness. Samen met de sociale partners streven we naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Solliciteren

Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Solliciteren kan direct (en uitsluitend online) tot en met 19 augustus.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met dr. Elwin Savelsbergh, lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs (030 2538214, elwin.savelsbergh@hu.nl). Met algemene vragen, bijvoorbeeld over de procedure, kun je contact opnemen met recruiter Dino Duarte (0643221641, dino.dierksduarte@hu.nl).

We hebben de eerste gesprekken gepland in de eerste helft van september.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op HU.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Direct solliciteren

Reageer vóór 20 augustus 2024

Deel deze vacature


Meer informatie