Hogeschoolhoofddocent Gecijferdheid

 • Kenniscentrum Leren en Innoveren
 • Sluitingsdatum: 30 september 2023

Draag als onderzoeker bij aan de bevordering van gecijferdheid van burgers en van professionals en maak daadwerkelijk impact.

Direct solliciteren

Wil jij als onderzoeker bijdragen aan het bevorderen van de gecijferdheid van burgers en professionals? Word je enthousiast van het combineren van praktijkgericht onderzoek met het opleiden van onderwijsprofessionals? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als Hogeschoolhoofddocent ben je voor 0,5 fte verbonden aan het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals (WAVP). Je onderzoekt, in samenwerking met onderwijs en beroepspraktijk, welke gecijferde vermogens nodig zijn en hoe deze bij volwassenen—burgers en werkenden—verder ontwikkeld kunnen worden. Je acquireert, leidt en voert praktijkgericht onderzoek uit in nauwe samenwerking met de lector en senior onderzoekers in het lectoraat. Als lid van het kernteam draag je actief bij aan de ontwikkeling en koers van het lectoraat. Je bouwt mee aan de verankering van het lectoraatsonderzoek in (inter)nationale netwerken. Je deelt ontwikkelde kennis binnen en buiten de hogeschool in allerlei vormen, zoals presentaties op congressen en in publicaties.

Daarnaast ben je voor 0,3 fte verbonden aan het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO) waar je in samenspraak met studenten, docenten(teams) en werkveld, onderdelen van het curriculum van de pabo en/of masteropleiding ontwikkelt en doceert, rekening houdend met de strategische speerpunten van de opleidingen, de hogeschool en de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Je adviseert de curriculumcommissie en het management van de opleidingen en werkt proactief mee aan innovaties. Je realiseert een nauwe samenwerking en sterke verbinding tussen lectoraat en opleiding. Zo draag je bij aan duurzame verankering van kennis en inzichten die voortkomen uit lectoraatsonderzoek. Vanuit de opleidingspraktijk, het onderwijsveld en maatschappij identificeer je nieuwe onderzoeksthema’s. Je draagt bij aan professionalisering van opleiders en zoekt naar manieren om zowel hen als IvOO-studenten te betrekken bij lectoraatsonderzoek.

Wat bieden wij jou?

Een inspirerende lectoraatscontext waar je vanuit jouw expertise kunt bijdragen aan praktijkgericht onderzoek in de driehoek van wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk. Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van innovatieve leersituaties om genoemde vermogens van mensen in hun rol als burger en/of (aanstaande) professional verder te ontwikkelen passend bij de sociale en technologische transformaties in de steeds verder digitaliserende samenleving. Sleutelbegrippen zijn onder andere: gecijferdheid, digitalisering, participatie, vmbo, mbo, volwasseneneducatie, po en overig vo. Onderzoek, ontwikkeling en scholing vinden plaats in projecten rond wiskunde en statistiek en gecijferdheid in binnen- en buitenland. Jij zult je richten op gecijferdheid: het vermogen om zelfstandig en adequaat om te kunnen gaan in situaties waarin getalsmatige informatie, tabellen, grafieken, geletterdheid en digitale vaardigheden een rol spelen.

Daarnaast bieden we jou een interessante werkplek bij het IvOO. Het IvOO leidt via de pabo, binnen verschillende varianten, leraren op voor het primair onderwijs, inclusief een route voor zij-instroom en een Master pabo. De master Educational Needs leidt onderwijsprofessionals op tot autonome, zelfsturende en reflectieve professionals, die nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling van leerlingen en collega’s en vanuit opgedane expertise willen bijdragen binnen de school (po, vo, mbo of speciaal onderwijs) aan een innovatieve onderwijscontext. In de komende jaren hebben we de ambitie om de lopende innovaties en de doorontwikkeling van de curricula van beide opleidingen verder te brengen door samen te werken aan hybride onderwijs, met het werkveld en onderwijsonderzoekers. Deze werkwijze sluit aan bij het ambitieplan van de HU waarin ‘leven lang ontwikkelen’, ‘studentsucces’ en ‘flexibel opleiden’ voor een diversiteit aan doelgroepen centraal staat.

Meer informatie over het lectoraat WAVP vind je hier. Het lectoraat valt onder het Kenniscentrum Leren en Innoveren. Meer informatie over enkele opleidingen van het IvOO vind je hier.

Je standplaats is Utrecht. Je krijgt een contract voor een jaar (D4) als Hogeschoolhoofddocent 2 met een omvang van 0,8 fte. Het bruto maandsalaris is bij een volledig dienstverband minimaal € 5.492,11 en maximaal € 6.997,66 (schaal 13). De intentie is een langdurige verbinding aan te gaan. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben uitstekende mogelijkheden voor studie en ontwikkeling. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. WAVP vergadert op vrijdag. Wij bieden kortingen op diverse soorten verzekeringen en leuke extra’s zoals ons fietsplan en kortingen op onder andere software en sportfaciliteiten. 

Wie ben jij?

Je hebt sterke affiniteit met state-of-the-art (onderwijs)ontwikkelingen rondom de rol die gecijferdheid en rekenen-wiskunde speelt in de hedendaagse gedigitaliseerde maatschappij. Jij ben gemotiveerd en in staat om oplossingen aan te dragen waar de beroepspraktijk, de maatschappij en het onderwijs mee verder kunnen. Je bent flexibel, kunt snel schakelen en werkt graag in een dynamische omgeving waarin je met uiteenlopende stakeholders samenwerkt, nationaal en internationaal. Graag lezen wij in jouw brief jouw visie op de mogelijke rol van gecijferdheid en rekenen-wiskunde in de verbinding wetenschap-opleiding-beroepspraktijk. Je kunt aantoonbaar goed samenwerken met verschillende soorten professionals en werkt vanuit positieve energie aan gemeenschappelijke doelen. Je hanteert een voortrekkersrol bij de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur en bent in staat anderen daar in mee te nemen. Je toont verbindend leiderschap en durft mensen aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur binnen lectoraat en opleidingen.

Wat breng jij mee? 

 • Aantoonbare, grote affiniteit met ontwikkelingen rond rekenen-wiskunde en gecijferdheid voor mbo en volwasseneneducatie, blijkend uit promotie of werkervaring.
 • Recente ervaring in de beroepspraktijk (bijvoorbeeld (v)mbo, volwasseneneducatie).
 • Een promotie binnen een relevante discipline, zoals bèta-vak (didactiek), onderwijskunde of technologische richting.
 • Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen;
 • Aantoonbare recente ervaring met praktijkgericht onderwijsonderzoek, acquisitie, complexe samenwerking met diverse partners in onderzoeksprojecten en verschillende vormen van kenniscirculatie.
 • Een breed relevant eigen netwerk in Nederland en bij voorkeur ook internationaal.
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Een didactische aantekening en BKE of vergelijkbare bevoegdheid, of de bereidheid om deze te behalen.
 • Ervaring met curriculumontwikkeling. Ervaring met onderwijs geven.

De werkomgeving 

Het lectoraat WAVP is actief sinds september 2020 binnen het kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht en bundelt expertise op het gebied van gecijferdheid, digitalisering, wiskunde en statistiek (didactiek), participatie, vmbo, mbo, en volwasseneneducatie.

Het IvOO is sinds januari 2023 ontstaan vanuit de instituten Theo Thijssen (HU-pabo) en het Seminarium voor Orthopedagogiek. Binnen het IvOO werken we intensief samen met de scholen voor primair en speciaal onderwijs (pabo) en voortgezet onderwijs en mbo (Master), de Universiteit Utrecht en andere opleidingen in de stad en regio Utrecht, aan het opleiden en professionaliseren van (aankomend) leraren en onderwijsprofessionals.

Solliciteren

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Als inclusieve werkgever nodigen wij daarom nadrukkelijk alle doelgroepen uit om te solliciteren.

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 30 september online solliciteren.

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met ir. Lonneke Boels (lonneke.boels@hu.nl of 06 432 89 143; waarnemend lector) of Carla Luycx MSc (carla.luycx@hu.nl; instituutsdirecteur). Voor overige vragen, bijvoorbeeld over de procedure, kun je contact opnemen met Dino Duarte, recruiter (0643221641 of dino.dierksduarte@hu.nl). Interne sollicitanten behouden hun contractsvorm.

Klik hier voor het meest recente jaarbeeld van het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

Klik hier voor meer informatie over werken bij de Hogeschool Utrecht, daar vind je onze sollicitatieprocedure, onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een link naar de CAO-HBO. digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG zijn onderdeel van de procedure.

Direct solliciteren

Reageren is mogelijk tot en met 30 september 2023

Deel deze vacature


Meer informatie