hogeschoolhoofddocent / associate professor organisatieverandering en digitale transitie

  • Kenniscentrum Digital Business and Media
  • Sluitingsdatum: 14 juli 2022

Ben jij een gepromoveerde onderzoeker die onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van digitale transitie in organisaties kan verbinden? Dan vind jij bij ons jouw nieuwe uitdaging!

Direct solliciteren

Digitale transities veranderen de fundamenten van onze maatschappij en van complete sectoren. Door technologische innovaties veranderen arbeid en organisaties in hoog tempo in Nederland en daarbuiten. Het vak van de professional op het gebied van veranderkunde, bedrijfskunde of human resource management is dan ook uitermate complex geworden. Kennis over het samenspel van menselijke, organisatorische en technologische factoren bij digitale transities is schaars, zowel in de wetenschap als bij professionals die digitale transities binnen organisaties ontwerpen, aansturen of hierover adviseren. Hogeschool Utrecht speelt hierop in met onderwijs en een lectoraat waarin de optimalisatie van de interactie tussen menselijke, organisatorische en technologische factoren tijdens digitale transitie centraal staat.

Als Hogeschoolhoofddocent (HHD) ben jij dé verbinder tussen onderwijs, onderzoek, en praktijk op het gebied van digitale transities in organisaties. Je draagt bij aan het verder positioneren van het Institute for People & Business (IPB) en het lectoraat Organisaties in Digitale Transitie (ODT) in de regio waardoor wij als dé (kennis)samenwerkingspartner gezien worden voor vraagstukken op dit gebied. Je realiseert state-of-the-art onderwijs door het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs op het gebied van digitale transformatie, innovatie, organisatieverandering en human capital. Je levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact van het lectoraat. Je ontwikkelt en leidt een onderzoekslijn binnen het lectoraat en werft onderzoekssubsidies en/of opdrachtgevers voor je onderzoeksactiviteiten. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën en innovatieve programma’s voor en samen met de beroepspraktijk en communiceert daarover in diverse media. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi en junior-onderzoekers, publiceren van je bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het doorontwikkelen van je kennisnetwerk. We staan eventueel ook open voor (bijna) gepromoveerde kandidaten die instromen op een hogeschooldocent/onderzoeker (Assistant Professor: schaal 11/12) met doorgroeipotentieel naar Associate Professor positie.

Wie jij bent

  • Je bent een praktijk-georiënteerde academicus, gepromoveerd in een relevant vakgebied in relatie tot de thematiek van het lectoraat. We zijn voor deze functie in het bijzonder geinteresseerd in expertise op human capital, organisatieverandering en de rol van technologie daarin.
  • Je bent in staat om onderzoeksprojecten te initiëren en te acquireren.
  • Je bent in staat kennis uit onderzoek en praktijk om te zetten in state-of-the-art onderwijs op het gebied van digitale transitie en datagedreven werken.
  • Je kunt collega’s motiveren en inspireren om zich te verdiepen in digitale transitie en datagedreven werken.

Wat jij hebt

  • Je hebt aantoonbare inhoudelijk expertise op het gebied van organisatieverandering, human capital en digitale transformatie in verschillende contexten;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het vertalen van de uitkomsten en opbrengsten vanuit onderzoek naar innovatietrajecten in de praktijk of onderwijsprogramma’s;
  • Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit internationale samenwerkingsverbanden, onderzoeksopdrachten, congressen, conferenties, en symposia waaraan je hebt bijgedragen;
  • Je hebt een open oog voor wat er in de praktijk gebeurt en bent in staat je onderzoekslijn inhoudelijk te ontwikkelen in relatie tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de komende jaren.

Over de werkplek

Je aanstelling valt bij een voltijdsaanstelling voor 0,6fte binnen het lectoraat Organisatie in Digitale Transitie, en voor 0,4fte binnen het Institute for People & Business. De missie van IPB kent een expliciete inhoudelijke focus op mensgericht digitaliseren, datagedreven werken en de ethiek daarbij. Deze focus zal de komende jaren doorontwikkeld worden en dient geborgd te worden in het onderwijsassortiment. Dit assortiment bestaat uit verschillende bacheloropleidingen, minoren en masteropleidingen waaronder de twee nieuwe Masters Data Driven Business en Projectmanagement en de nieuw te ontwikkelen Master Human Capital Innovation.

Het Lectoraat ODT is in januari 2021 gestart en heeft als centrale vraag: Hoe kunnen organisaties digitale transities succesvol realiseren? Het lectoraat onderzoekt hierbij vanuit meso- (organisatie) en micro- (werknemer) perspectief welke menselijke en organisatorische factoren het succes van digitale transitie van organisaties beïnvloeden, en hoe de interactie tussen deze menselijke factoren, organisatorische factoren en technologie geoptimaliseerd kan worden. Op basis van dit onderzoek draagt het lectoraat actief bij aan het toekomstbestendig maken van gerelateerd bachelor- en masteronderwijs bij Hogeschool Utrecht. Het lectoraat dient een prominente plek in de beroepspraktijk en de wetenschap te verkrijgen, onder andere door middel van sterke zichtbaarheid op congressen, in vakliteratuur en binnen organisaties in digitale transitie.

Het Kenniscentrum Digital Business & Media, waar het lectoraat ODT onderdeel van is, ziet groei door innovatie als een van de pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis, creativiteit en ondernemerschap. Het kenniscentrum Digital Business & Media geeft vanuit haar missie mensgericht & data gedreven digitaliseren richting en uitwerking aan de belangrijke thema’s van innovatie in de huidige digitale samenleving.

Wat wij je bieden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang tussen 0,6 en 1 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) is minimaal € 5.401,60 en maximaal € 6.579,22 (schaal 13). We staan eventueel ook open voor (bijna) gepromoveerde kandidaten die eventueel instromen op een senior onderzoekerrol (schaal 11/12) met doorgroeimogelijkheden naar Associate Professor positie.

Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren expliciet en significant in je professionele groei. Zo bieden we je al bij start van je aanstelling de mogelijkheid om je didactische aantekening te halen. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek. Ook is er flexibiliteit in werktijden in relatie tot jouw lesrooster. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Xander Lub, Lector Organisaties in Digitale Transitie of met Eva Reuling, directeur Institute for People Business, via leontine.regter@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Je kunt tot en met 14 juli 2022  uitsluitend direct online solliciteren. Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt bij deze vacature te passen.

De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

 

Direct solliciteren

Reageren is mogelijk tot en met 14 juli 2022

Deel deze vacature


Meer informatie