Directeur Instituut voor Associate Degrees en locatiedirecteur HU Amersfoort

 • Instituut Associate Degrees
 • Sluitingsdatum: 14 augustus 2022

Ben jij de ervaren leidinggevende met frisse ideeën, die sturing geeft aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld en daarmee de ontwikkeling van onze Associate degrees en de HU Amersfoort verder vormgeeft?

Direct solliciteren

Jouw werkzaamheden

Associate degrees hebben sinds een aantal jaren een vaste plaats binnen Hogeschool Utrecht en verlagen de drempel naar het hoger onderwijs, dankzij onder andere de 2-jarige studieduur en de mix van praktijk én theorie. Het instituut is de afgelopen jaren zeer sterk gegroeid naar 12 opleidingen in verschillende domeinen en er zijn nog meerdere opleidingen in ontwikkeling. De ambitie voor de komende jaren is, naast het verder bouwen van het instituut (in assortiment, studentaantallen en als schakel in het bestel), het consolideren van wat er is opgebouwd en dit verder te verbinden aan de HU gemeenschap.

In jouw functie van directeur van het Instituut voor Associate Degrees ben je leidinggevende van het managementteam en ben je verantwoordelijk voor het gezamenlijk werken aan de verbinding tussen het onderwijs in jouw instituut, aanpalende MBO- en Bacheloropleidingen, het onderzoek dat in onze kenniscentra plaatsvindt en het werkveld. Je inspireert medewerkers en neemt ze mee in jullie visie op onderwijs binnen het instituut. In de HU visie op onderwijs en onderzoek wil de HU de werelden van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samen laten komen tot een speelveld dat meer omvat dan de drie afzonderlijk. Hierbij heb je oog voor de specifieke pedagogische vraagstukken die zich voordoen door de plaats die Associate degrees hebben in het onderwijslandschap.

Daarnaast zet je de HU locatie in Amersfoort verder op de kaart. Amersfoort wil zichzelf verder gaan profileren als ’stad van het beroepsonderwijs’ en daarin speelt de HU een belangrijke rol. Dit verder bouwen doe je in nauwe samenwerking met externe stakeholders zoals regionale partners en het werkveld en interne stakeholders zoals de medezeggenschap en natuurlijk de in Amersfoort gevestigde Bachelor- en Masteropleidingen. Je bent hierbij zichtbaar en toegankelijk voor alle ‘bewoners’ van de HU Amersfoort en streeft naar een hoge student- en medewerker tevredenheid.

Vanzelfsprekend ben jij verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van HU-beleid. Binnen dit beleid ben je eindverantwoordelijk voor de (onder andere financiële en onderwijslogistieke) bedrijfsvoering van het instituut en de Human Capital agenda. Daarnaast lever je in het team van directeuren van de HU vanuit jouw expertise en ervaring een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de HU als geheel. De Associate degrees vormen een belangrijke schakel tussen het mbo en hbo en dat betekent dat je je actief inzet voor het creëren van een zo goed mogelijke aansluiting tussen opleidingen.

Wat wij je bieden

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D3) met een omvang van 1,0 fte en het vooruitzicht op een vaste baan.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 7940,29 (schaal 15) bij een volledig dienstverband.
 • Een vakantietoeslag van 8%.
 • Een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.  

Wij hebben goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals ons fietsplan en kortingen op onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Onze gebouwen staan op het Utrecht Science Park en Amersfoort. Werkplekken die ook vanuit steden als Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Arnhem en Zwolle met het OV goed bereikbaar zijn.

Wat je hebt

Wij willen natuurlijk dat jij succesvol wordt in jouw nieuwe baan. Om te kunnen beoordelen of wij jou een passende rol kunnen bieden die je met succes kunt vervullen, lezen wij in jouw motivatiebrief bijvoorbeeld graag meer over jouw strategisch-inhoudelijke visie op de uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs en de Associate degrees in het bijzonder. Ook hebben wij veel belangstelling voor jouw visie op het vormgeven van innovatief onderwijs en hoe vraagstukken uit het werkveld een plek gaan vinden in het onderwijs en onderzoek.

Wij vinden in jouw cv graag terug dat jij:

 • Beschikt over een afgeronde masteropleiding.
 • Affiniteit hebt met, en een visie hebt op, modern hoger onderwijs en de plaats van Associate degrees in het onderwijslandschap.
 • Bij voorkeur boegbeeld bent in de regio.
 • Meerdere jaren ervaring hebt in een senior managementpositie.
 • Trajecten om opleidingen te ontwikkelen, accrediteren en om innovatie- en kwaliteitsverbetering te realiseren succesvol hebt afgerond.
 • (Opleidings-)teams hebt geholpen te komen tot een cultuur waarin men oog houdt voor elkaar en waarin men ontwikkeling van kwaliteit en het behalen van resultaten centraal stelt.
 • Zeer ervaren bent in het leidinggeven aan- en het begeleiden van professionals in een veranderende organisatie en de ontwikkeling van teams.
 • Aantoonbaar succesvol bent in het initiëren en onderhouden van effectieve en productieve samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de organisatie.
 • Kunt omgaan met diverse vraagstukken in een complexe omgeving met veel kleine teams en veel verschillende stakeholders en hierin durft te prioriteren.

Wie je bent

Jij bent een stevige en volwaardige gesprekspartner die verbindt en denkt in kansen. Je weet mensen te enthousiasmeren door jouw presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling. Verder:

 • Heb jij een visie op wat je wilt bereiken met het instituut en ontwikkel je een strategie om dat doel te bereiken (competentie strategie ontwikkelen).
 • Weet jij collega’s te faciliteren in het bereiken van de gestelde doelen en het realiseren van de resultaten, geef je richting, stuur je bij en geef je ruimte om het instituut op koers te houden (competentie sturing geven).
 • Verwelkom en ondersteun jij verandering en innovatie en help je jouw omgeving zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken en verantwoordelijkheden (competentie verandervermogen).
 • Weet jij te schakelen in rollen en communicatiestijlen (op verschillende niveaus en met verschillende in- en externe partijen) om jouw doelen te bereiken (competentie stijl- en rolflexibiliteit).

Werkomgeving

Het Instituut voor Associate Degrees is een van de 21 instituten binnen de stichting Hogeschool Utrecht. Daarnaast zijn er binnen Hogeschool Utrecht 4 kenniscentra en 6 ondersteunende diensten.

Het Instituut voor Associate Degrees (IAD) biedt met haar 2-jarige Associate degree hbo-opleidingen op EQF-niveau 5 de “missing link” in het leven lang ontwikkelen voor een ieder die wil doorstuderen na het voortgezet- of beroepsonderwijs en voor werkende professionals die willen op-, bij- of omscholen. Het instituut verzorgt beroepsrelevant en state-of-the-art onderwijs in (regionale) partnerships met kennisinstituten, ondernemingen en overheid. De programma's zijn flexibel in leerstijl en in de weg die de student af kan leggen. Hierdoor biedt het instituut aansprekend onderwijs wat ondernemerschap aanwakkert en studentsucces bevordert.

 

Het Instituut voor Associate Degrees is een community die is gevestigd op locatie De Nieuwe Poort in Amersfoort. Hier biedt het een inclusieve onderwijsleeromgeving waarin toegankelijkheid, kansengelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit centraal staan. Bij het instituut is de scheiding tussen theorie en praktijk minimaal en de samenwerking met relevante partijen maximaal. De manier van begeleiden en borgen is flexibel, maar ook robuust en betekenisvol. Hierdoor biedt het een optimaal klimaat om te leren en innoveren en is daarmee een referentie voor modern hoger onderwijs.

Het assortiment richt zich op sectoren waarin krapte is op de arbeidsmarkt. Hierdoor zorgt het instituut voor een sterke arbeidsmarktpositie van onze alumni en geeft op deze wijze antwoord op vraagstukken omtrent digitalisering, automatisering, verdringing en functievervaging.

Je rapporteert in deze functie aan het College van Bestuur. Jouw direct leidinggevende is Wilma Scholte op Reimer, een van de leden van het College van Bestuur.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Je kunt uitsluitend direct, online solliciteren tot en met 14 augustus aanstaande. Kort na de sluitingsdatum informeren wij jou over het verdere proces. Ons voornemen is om op 19 augustus 2022 gesprekken te voeren.

Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Wilma Scholte op Reimer, lid college van bestuur Hogeschool Utrecht, bereikbaar via wilma.scholteopreimer@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op https://www.hu.nl/werkenbij/vacatures.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure neem je contact op met Eric van der Meer (HR adviseur), bereikbaar via telefoonnummer 06 42605637.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://www.hu.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Voor deze vacature wordt een Benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen, die een advies geeft aan het College van Bestuur over de mate van benoembaarheid van een kandidaat in de vacante functie. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie staan gepland op 26 augustus in de ochtend.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG zijn onderdeel van de procedure.

Direct solliciteren

Reageren is mogelijk tot en met 14 augustus 2022

Deel deze vacature


Meer informatie