Werkconferentie doorstroom VO-HO Midden-Nederland

Hoe zorgen we in Midden-Nederland samen voor een succesvolle overgang van havisten naar het hoger onderwijs in het eerste studiejaar? Tijdens de werkconferentie ‘Doorstroom VO-HO Midden-Nederland’ op maandag 3 oktober 2022 gaan we ‘van woorden naar daden’. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarbij wij samen concrete stappen willen zetten. Zorg dat je erbij bent!
Werkconferentie doorstroom vo-ho Midden-Nederland

Vergroten succesvolle doorstroom

Onderzoek wijst uit dat ruim een derde van de havisten die doorstromen naar het hbo in het eerste jaar uitvalt of van studie wisselt, en dat minder dan de helft na vijf jaar een hbo-diploma op zak heeft. In Midden-Nederland werken we al op veel manieren aan een goede oriëntatie, doorstroom en aansluiting. De contacten hebben echter nog te vaak een kleinschalige insteek. Jammer, want goede ideeën en succesvolle initiatieven verdienen het om breder gedeeld te worden. In een eerder bestuurlijk overleg hebben we daarom afgesproken op structurelere basis – in een netwerk Doorstroom VO-HO regio Midden-Nederland – samen op te trekken om van en met elkaar te leren. Vandaag is het tijd voor een volgende stap naar concrete acties, om het studiesucces van havisten in het hbo in onze regio te vergroten. Hiervoor hebben we ook jouw inbreng nodig!

Programma

13.45 uur  Ontvangst & registratie
14.30 uur  Opening - door dagvoorzitter Rens de Jong, Jan Bogerd en Joke Methorst 
14.35 uur  Op weg naar het hbo - door Jelle Jolles & Mieke van Diepen
15.00 uur  De beste regionale aansluitingsinitiatieven op een rijtje - door Joke Methorst &
Douwe van der Hucht
15.30 uur  Keuze uit drie werksessies: 
- Werksessie 1 Kiezen: loopbaanoriëntatie en -begeleiding
- Werksessie 2 Kunnen: hbo-studievaardigheden
- Werksessie 3 Kennen: inhoudelijke aansluiting
16.40 uur  Contouren regionale actieagenda 
16.55 uur  Feestelijke ondertekening doorstroomconvenant VO-HO Midden-Nederland -
met een reflectie van Dennis Wiersma, Henk Hagoort, Jan Bogerd, Dennis de Vries & Joke Methorst
17.35 uur  Afsluiting - door dagvoorzitter Rens de Jong & Jan Bogerd 
17.45 uur  Netwerkborrel 
18.30 uur  Einde programma 

Inspirerende lezingen

In twee lezingen gaan we na welke factoren van invloed zijn op het studiesucces van havisten in het hbo. Breinprofessor Jelle Jolles geeft ons een inkijkje in het brein van havisten waardoor duidelijk wordt waarom juist zij, vaak moeite hebben met de overstap naar het hbo. Mieke van Diepen van het lectoraat Kansrijke Studieloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam deelt met ons de resultaten van haar onderzoek naar de aansluiting tussen het VO en het HO.  

Wat zijn de beste initiatieven die er in de verschillende regio’s plaatsvinden om de aansluiting tussen het VO en HO te verbeteren? Joke Methorst en Douwe van der Hucht van het Havoplatform zetten ze kort voor ons op een rijtje. Aan bod komen onder andere: de pilot rond de invoering van het praktijkgerichte examenvak HavoP (ook wel ‘vakhavo’ genoemd) en de aanpak van het netwerk Havisten Competent (HaCo).

Werksessies

In deze werksessie komen we samen tot een actieagenda op het gebied van loopbaan-oriëntatie en -begeleiding (LOB). Jules Warps heeft veel onderzoek gedaan naar de studiekeuzemotieven van studiekiezers en de effectiviteit van de diverse LOB activiteiten op hun vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Hij neemt de deelnemers mee in enkele relevante inzichten uit zijn onderzoeken en vervolgens gaan de deelnemers samen concrete acties en projecten benoemen waarop we in de regio Midden-Nederland willen inzetten. 

In deze werksessie komen we samen tot een actieagenda op het gebied van de hbo-studie-vaardigheden. Welke studievaardigheden beheerst de havist nog te weinig om optimaal te kunnen studeren in het hoger onderwijs? Marieke de Visser heeft onderzoek gedaan naar deze vaardigheden en zij deelt met de deelnemers de belangrijkste verbeterpunten. Vervolgens gaan de deelnemers samen concrete acties en projecten benoemen waar we in de regio Midden-Nederland de komende periode extra op willen inzetten om de studievaardigheden te verbeteren. 

In deze werksessie komen we samen tot een actieagenda op het gebied van een betere inhoudelijke aansluiting tussen het VO en HO, zoals het Havo-P programma. Joke Methorst zet de meest recente en succesvolle initiatieven van het Havo-P programma op een rijtje en vervolgens gaan de deelnemers samen aan de slag om een lijst van concrete projecten en initiatieven op te stellen waar we in de regio Midden-Nederland op gaan inzetten.

Praktische informatie

Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 14.30-17.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur en aansluitende borrel tot 18.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
Deelname: kosteloos via onderstaand aanmeldformulier
Contact: lieke.vanbokhoven@hu.nl

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Sprekers

Foto van Dennis de Vries

Dennis de Vries

Wethouder jeugd en mbo van de gemeente Utrecht

Foto van Douwe van der Hucht

Douwe van der Hucht

Projectadviseur Expertisepunt LOB, bestuurslid Havoplatform en beleidsadviseur bij Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Foto van Dennis Wiersma

Dennis Wiersma

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Foto van Henk Hagoort

Henk Hagoort

Voorzitter van de VO-raad

Foto van Jan Bogerd

Jan Bogerd

Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht

Foto van Jelle Jolles

Jelle Jolles

Emeritus hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Centrum Brein & Leren

Foto van Joke Methorst

Joke Methorst

Bestuurslid van het Havoplatform en schoolleider van het Cals College te Nieuwegein

Foto van Jules Warps

Jules Warps

Beleidsevaluatie- en monitoring bij de Bestuursdienst van Hogeschool Utrecht en voormalig onderzoekersleider bij ResearchNed

Foto van Mieke van Diepen

Mieke van Diepen

Senior onderzoeker bij Louise Elffers, lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam

Foto van Rens de Jong

Rens de Jong

Nummer 1 'Dagvoorzitter van Nederland' en presentator bij BNR

Marieke de Visser-Oomen

Senior onderzoeker bij ResearchNed

Deel dit evenement