Tijdens de opleiding

Leraar word je vooral door het zelf te ervaren. Daarom sta je vanaf je eerste jaar zelf voor de klas en kun je goed uitvinden wat voor docent jij wilt worden. Maar je leert natuurlijk ook alles over het lesgeven aan kinderen.

Inhoud van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

In je eerste jaar leer en ervaar je wat het is om leerkracht in het basisonderwijs te zijn.

Eerste periode

Je start het jaar met vakken die je helpen om goed les te geven in de bovenbouw van de basisschool (groep 5-8).

In de eerste helft van het jaar krijg je vakken die ook op de basisschool op het rooster staan zoals: taal, rekenen, ICT & mediagebruik, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, levensbeschouwelijk onderwijs) en kunstvakken (drama, muziek en beeldende vorming). Tijdens de lessen leer je vooral hoe je kinderen goed onderwijs geeft. Zo leer je bij het vak Rekenen hoe je een goede rekenles aan kinderen geeft en bij het vak Geschiedenis hoe je goed geschiedenisonderwijs organiseert.

Vanaf de start van de opleiding loop je stage in de bovenbouw op een basisschool (één dag per week en één week per blok). Je kunt dus meteen ervaringen opdoen met wat je hebt geleerd.

Tweede periode

In de tweede helft van het jaar loop je stage in een onderbouwgroep (groep 1-4). 

Op de opleiding krijg je dan vakken zoals: ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, taal, rekenen, bewegingsonderwijs, kunstvakken. Tijdens de vakken staat het lesgeven aan het jongere kind centraal. Er is bijvoorbeeld aandacht voor beginnende geletterdheid en interactief voorlezen bij het vak Taal en je leert hoe je kinderen kunt leren mikken bij het vak Bewegingsonderwijs.

In het tweede groei je in je rol als leraar. Na het eerste jaar kun je lessen geven vanuit de verschillende vakgebieden. In jaar 2 leer je hoe je die vakgebieden geïntegreerd kunt aanbieden aan het jongere kind (door werken met hoeken en/of thema’s) en het oudere kind (door het werken met thema’s en projecten). Daarnaast leer je hoe je rekening kunt houden met de verschillende kinderen in je klas door je onderwijs gedifferentieerd aan te bieden.

Veel vakgebieden uit jaar 1 komen weer aan bod zodat je je verder kunt verdiepen en verbreden. In je stage ga je aan de slag om een dagdeel (een ochtend of middag) les te geven.

In jaar 3 is de basis gelegd en ontwikkel je je verder tot leerkracht basisonderwijs. Je leert hoe je de ontwikkeling van de kinderen uit je eigen stagegroep kunt vastleggen en hoe je deze gegevens kunt gebruiken om je onderwijs te verbeteren.

Daarnaast ga je je verdiepen in de school als geheel en de maatschappelijke context waar de school mee te maken heeft. In het derde jaar is er de mogelijkheid om je te verdiepen in:

 • Wetenschap & Technologie: kinderen leren onderzoeken en ontwerpen
 • Couleur Locale: diversiteit, burgerschap, cultuureducatie, ouderbetrokkenheid

In jaar 4 heb je een half jaar vrije keuzeruimte, die je kunt invullen met één van de vele minoren die de HU aanbiedt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een stage in het buitenland, kinderen leren bewegen of musiceren, gebarentaal leren of je verdiepen in menselijk gedrag. Kijk voor alle minoren op minors.hu.nl.

In je afstudeerperiode werk je toe naar een periode van vijf weken waarin je zelf de groepsverantwoordelijkheid hebt voor je eigen stagegroep. In een eindassessment laat je zien hoe je je hebt ontwikkeld in je professionele handelen en je professionele identiteit (jouw drijfveren, kwaliteiten en visie op onderwijs).

 • 40%Praktijk
 • 60%Theorie

Contact

15
uur per week
 • 75%individueel werk
 • 25%Groepswerk

Zelfstudie

20
uur per week
Studie in cijfers

Overige informatie

Tijdens de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) – sportklas krijg je te maken met de volgende lesvormen:

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Projectgroepen
 • Stage
 • Simulatie
 • Vaardigheidstrainingen
 • Overleggen en gesprekken

Er zijn verschillende soorten toetsen: schriftelijke tentamens, opdrachten en portfolio’s. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.

Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU honourstraject. Je kunt een volledig programma kiezen of zelf met een idee komen. Met het HU honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Aan het begin van je opleiding leer je je studieloopbaanbegeleider kennen. Met deze begeleider bespreek je je voortgang en eventuele studieproblemen.

Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan wettelijk collegegeld betaalt? Dat bereken je heel eenvoudig met de collegegeldmeter. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor boeken en andere lesmaterialen.

Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar heb je minimaal 50 studiepunten nodig. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

Studeren bij de HU

 • Veel keuze uit stageplekken

  De opleiding heeft veel contacten met verschillende soorten scholen in de regio. Je kunt dus in aanraking komen met verschillende type scholen.

 • Prettige sfeer

  Veel studenten kiezen voor de HU vanwege de prettige sfeer. De kleinschalige opzet met klassen van 25 studenten, zorgt voor laagdrempelig en persoonlijk contact.

 • Ook in Amersfoort

  Ook op onze locatie in Amersfoort kun je in 4 jaar je pabo diploma halen.

Josje van der Pas, student Leraar Basisonderwijs (pabo) voltijd

"De leerkracht van de groep begeleidt me in het voorbereiden van de lessen en geeft feedback op mijn lessen. Hij kan mij heel veel leren van het vak!"

Josje van der Pas Student
Mara Heijmen, student leraar basisonderwijs (pabo)

"Waar ik ook elke keer weer van geniet zijn de eindeloze verhalen die kinderen met je willen delen en tekeningen met teksten als: 'Voor de liefste juf!'"

Mara Heijmen Student HU Amersfoort
Cynthia Huisman, opleiding leraar basisonderwijs (pabo) | Hogeschool Utrecht

"We leren de kinderen om eigen keuzes te maken en zelfstandig te werken."

Cynthia Huisman Student