Gevolgen van de lockdown voor het onderwijs op de HU

Op maandagavond 14 december heeft het kabinet bekend gemaakt over te gaan tot een verregaande lockdown. Voor het onderwijs, ons onderwijs, betekent het dat we met ingang van woensdag 16 december 2020 overstappen op online onderwijs, tot en met maandag 18 januari 2021.

Alleen het praktijkonderwijs en de fysieke toetsen vinden nog in de gebouwen van de HU plaats. Onderzoek door studenten kan alleen op de HU als het niet thuis kan. Informatie over hoe dit er voor studenten exact uitziet, ontvangen zij van hun opleiding.

Studieplekken zijn uitsluitend beschikbaar in de bibliotheek en alleen voor studenten die echt niet thuis kunnen werken. Registratie hiervoor loopt via de studentendecanen. Uiteraard blijven bij alle activiteiten op de HU de huidige richtlijnen van toepassing, zoals het houden van anderhalve meter afstand, thuis blijven bij klachten en het dragen van een mondkapje.

Ondanks de grote impact van deze lockdown op ons onderwijs en op het dagelijks leven van ons allemaal, hebben we begrip voor de keuze van het kabinet. Samen met hen hopen we dat de maatregelen van de komende weken leiden tot de gewenste daling van het aantal besmettingen. Zodat er perspectief ontstaat op een situatie waarin er minder een beroep wordt gedaan op het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van onze studenten, docenten en andere medewerkers. Studenten roepen we op: blijf vooral studeren! Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider en kijk op https://husite.nl/hu-helpt.

Het College van Bestuur,

Jan Bogerd
Wilma Scholte op Reimer
Tineke Zweed

Deel dit artikel