Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte

Heb je te maken met een functiebeperking of chronische ziekte? Wij laten het jouw studeren niet in de weg staan en doen altijd ons best om jouw tijd aan de HU zo makkelijk mogelijk te maken.

Fietsende studenten op de Uithof

Bijna 10% van de HU-studenten kampt met een functiebeperking of chronische ziekte. Dat maakt studeren er natuurlijk niet makkelijker op, maar wij streven ernaar om onze opleidingen voor iedereen toegankelijk te houden. Hierbij kijken we naar individuele behoeften. Geef daarom bij je inschrijving via Studielink aan dat je een functiebeperking of chronische ziekte hebt en ondersteuning wilt bij het vinden van de juiste voorzieningen.

Voorzieningen bij een (functie)beperking of chronische ziekte

Als we het over een functiebeperking hebben dan bedoelen wij alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch – en dus blijvend – van aard zijn en je studeren in de weg kan zitten. Soms is zo’n beperking goed te zien, maar vaak valt het ook niet op. Zoals bij dyslexie, chronische vermoeidheid, ADHD, reuma en psychische kwetsbaarheid.

Heb jij extra ondersteuning nodig? Of staat je studie onder druk door (mantel)zorgtaken of familieomstandigheden? Geef bij je inschrijving via Studielink of per e-mail aan dat je ondersteuning wilt bij het vinden van de juiste voorzieningen.

Sommige voorzieningen zijn door iedereen vrij te gebruiken, zoals voorleessoftware bij het studeren. Over andere voorzieningen beslist de opleiding of de examencommissie. De studentendecaan is diegene die je ondersteunt bij het aanvragen van voorzieningen.

De procedure

Geef via Studielink of per e-mail aan dat dat je behoefte hebt aan een gesprek met de studentendecaan. Dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek.

Wil je al eerder een gesprek, bijvoorbeeld omdat je inschrijving afhangt van de mogelijke voorzieningen? Stuur ons een e-mail en geef aan dat je zo spoedig mogelijk een intakegesprek wilt.

Dyslexie

Je kan vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij de examencommissie voor 33% extra tijd bij tentamens wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring. Om een verzoek in te dienen is een positief advies van de decaan nodig.

Scan jouw dyslexieverklaring in en stuur deze naar decanaat@hu.nl met als titel: Extra Toetstijd. Vermeld in je bericht duidelijk je studentnummer en je naam.

Indien de echtheid van je verklaring is vastgesteld zal de decaan een positief advies naar de examencommissie sturen met een cc naar jou. Vervolgens ontvang je een besluit van de examencommissie op je verzoek.


Let op:

De dyslexie diagnose verklaring moet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland voldoen en afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog NVO/BBR of GZ-psycholoog.

Het intakegesprek

In een intakegesprek met de studentendecaan kan je aangeven wat je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren. Denk aan knelpunten en oplossingen uit het verleden en hoe groot je draagkracht is. Als er een diagnose is, is het handig deze mee te nemen omdat dit soms nodig is voor de aanvraag van voorzieningen. Je bent uiteraard vrij om iemand mee te nemen naar het gesprek met een studentendecaan. De studentendecaan gaat vertrouwelijk om met alles wat je bespreekt en deelt.

Na de intake

Heb je de intake afgerond? Dan word je binnen de opleiding begeleid door een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. De studentendecaan waarmee jij je intakegesprek had blijft ook altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Wet Gelijke Behandeling

Volgens de Wet Gelijke Behandeling kun je met een functiebeperking aanspraak maken op bepaalde aanpassingen, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens. Een voorwaarde is wel dat de aanpassingen die jij vraagt de HU niet buitensporig belasten. Wil je meer weten? De volledige wettekst vind je op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Wil je meer weten?

Kijk voor meer tips en informatie op de websites van ECIO en Hoger onderwijs toegankelijk.