Studeren met een functiebeperking

Heb je te maken met een functiebeperking of chronische ziekte? Wij laten het jouw studeren niet in de weg staan en doen altijd ons best om jouw tijd aan de HU zo makkelijk mogelijk te maken.

Fietsende studenten op de Uithof

Bijna 10% van de HU-studenten kampt met een functiebeperking of chronische ziekte. Dat maakt studeren er natuurlijk niet makkelijker op, maar wij streven ernaar om onze opleidingen voor iedereen toegankelijk te houden. Hierbij kijken we naar individuele behoeften. Geef daarom bij je inschrijving via Studielink aan dat je een functiebeperking of chronische ziekte hebt en ondersteuning wilt bij het vinden van de juiste voorzieningen.

Wat verstaan wij onder een functiebeperking?

Als we het over een functiebeperking hebben dan bedoelen wij alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch – en dus blijvend – van aard zijn. Soms is zo’n beperking goed te zien, maar vaak valt het ook niet op. Zoals bij dyslexie, chronische vermoeidheid, ADHD, reuma en depressies.

De procedure

Geef via Studielink aan dat je een functiebeperking of chronische ziekte hebt. Als je dyslexie hebt en alleen extra toetstijd nodig hebt, is geen gesprek met een decaan nodig, maar het is uiteraard wel mogelijk als jij dat wil.

In andere gevallen, kan je met een studentendecaan praten voordat je aan je studie begint. Geef via Studielink of per mail aan dat je behoefte hebt aan zo’n gesprek, dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek.

Dyslexie

Je kan vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij de examencommissie voor 33% extra tijd bij tentamens wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring. Om een verzoek in te dienen is een positief advies van de decaan nodig.

Scan jouw dyslexieverklaring in en stuur deze naar decanaat@hu.nl met als titel: Extra Toetstijd. Vermeld in je bericht duidelijk je studentnummer en je naam.

Indien de echtheid van je verklaring is vastgesteld zal de decaan een positief advies naar de examencommissie sturen met een cc naar jou. Vervolgens ontvang je een besluit van de examencommissie op je verzoek.


Let op:

De dyslexie diagnose verklaring moet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland voldoen en afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog NVO/BBR of GZ-psycholoog.

Het intakegesprek

Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op je intakegesprek bij de HU. Maak vooraf een lijstje met wat wij moeten weten over jou om de juiste voorzieningen te kunnen regelen. Zo willen we graag weten hoeveel tijd je per dag/week kunt besteden aan je studie en welke technische hulpmiddelen je nodig hebt bij tentamens, hoorcolleges en het bestuderen van schriftelijk materiaal. Denk daarbij aan je ervaringen op de middelbare school.

In het intakegesprek inventariseer je samen met de studentendecaan welke belemmeringen je tijdens je studie kunt ondervinden. En welke reële mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • we kunnen je helpen je studie goed te plannen
  • begeleiding en ondersteuning tijdens de studie
  • extra studiefaciliteiten
  • toegankelijkheid van onderwijslocaties en voorzieningen

De studentendecaan zal het ook aangeven als iets niet mogelijk is. Natuurlijk wordt alles wat je bespreekt, vertrouwelijk behandeld.

Omdat speciale voorzieningen officieel moeten worden aangevraagd, stel je samen met de studentendecaan een aanvraag op. Dat kan alleen als:

  • je officieel ingeschreven staat bij één van de opleidingen van de HU.

Verder heb je een officiële diagnose nodig om in aanmerking te komen voor voorzieningen. Denk aan een medische diagnose, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of een diagnose van een behandelend psycholoog.

Na de intake

Heb je de intake afgerond? Dan word je binnen de opleiding begeleid door een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. De studentendecaan waarmee jij je intakegesprek had blijft ook altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Wet Gelijke Behandeling

Volgens de Wet Gelijke Behandeling kun je met een functiebeperking aanspraak maken op bepaalde aanpassingen, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens. Een voorwaarde is wel dat de aanpassingen die jij vraagt de HU niet buitensporig belasten. Wil je meer weten? De volledige wettekst vind je op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Wil je meer weten?

Kijk voor meer tips en informatie op de website van ECIO (voorheen handicap + studie). Of vraag de brochure “(gaan) studeren met een functiebeperking” aan.