Online kennisdeling studentsucces van de havist in het hbo

Voor veel jongeren is de overgang van de havo naar het hbo groot. Wat heeft de student nodig om zijn of haar hbo-opleiding succesvol te doorlopen? En welke rol spelen het vo en het hbo daarin? Daarover willen wij het graag met u hebben tijdens de online bijeenkomst.

Bovenstaande vragen hadden we graag met u besproken tijdens de conferentie ‘Studentsucces van de havist in het hbo’, die gepland was in maart 2020. Deze kon helaas niet doorgaan in verband met de eerste landelijke corona-lockdown. En juist die lockdown maakt het vraagstuk nog urgenter!

Daarom organiseert Hogeschool Utrecht, in overleg met het havoplatform, op donderdag 17 juni 2021 van 15.30 tot 16.45 uur een online bijeenkomst voor bestuurders, directieleden en managers van de HU en van havo-scholen uit de regio Utrecht. Op deze bijeenkomst willen we nader kennismaken, kennis en ervaring uitwisselen over de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar de HU én gezamenlijke ambities formuleren voor het vergroten van het studentsucces.

Praktische informatie

Voor wie?

Voor schoolbestuurders en managementleden van vo-scholen uit de regio Utrecht en voor directeuren, opleidingsmanagers en teamleiders van de HU.

Wanneer?

Donderdag 17 juni 2021 van 15:30 – 16:45 uur.

Locatie

Online via MS Teams.

Programma

15.30 uur  Welkom en inleiding
15.35 uur
 Opening door Jan Bogerd en Henk van Ommen
15.45 uur  Kennisuitwisseling in groepsverband o.l.v. gespreksleider
16.15 uur   Plenair delen van opbrengst groepsgesprekken
16.30 uur   Afsluiting met formuleren van gezamenlijke ambitie voor
 vergroting van studentsucces
16.45 uur   Einde

Er is, voor de geïnteresseerden de gelegenheid om online na te blijven praten.

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Achtergrond van deze bijeenkomst

Voor veel jongeren is de overgang van de havo naar het hbo groot. Het havoplatform, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen hebben deze thematiek hoog op de landelijke agenda gezet. Maar het echte werk moet in de regio gebeuren, waar havo en hbo elkaar beter moeten leren kennen en intensiever gaan samenwerken om het studentsucces van leerlingen/studenten te bevorderen.

Sinds 2014 werken de HU en een aantal scholen in de regio Amersfoort samen aan een soepele overstap voor havisten naar het hbo. De laatste tijd vooral rondom het project Lob-cv . Vanuit deze samenwerking is de behoefte ontstaan om ook andere vo-scholen in de regio Utrecht te betrekken en zo vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid het studentsucces van de havist binnen de HU te bevorderen.

In samenwerking met:

Vragen over het evenement?

Deel dit evenement