Pre-bachelor voor studenten met een vluchtelingachtergrond

De pre-bachelor van Hogeschool Utrecht is een onderwijsprogramma speciaal bedoeld voor studenten met een vluchtelingachtergrond. Gedurende een studiejaar bereid je je voor op een opleiding in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo).

Voorbeeld van een lessituatie van de Pre-bachelor

Tijdens het pre-bachelorjaar bereid je je voor op:

 • staatsexamen Nederlands II
 • verdere ontwikkeling van je Nederlands na behalen stex II, zodat je steeds beter aansluit bij het C1 niveau waarop in bachelor/masteropleidingen wordt lesgegeven
 • ontwikkeling van de hbo-competenties (samenwerken; (zelf)reflectie; feedback geven en ontvangen; verslagen schrijven; sociale vaardigheden; maken van een eindportfolio etc.) in je leerteam
 • diepgaande en actieve oriëntatie (excursies; opdrachten) op de Nederlandse maatschappij & Nederlandse arbeidsmarkt
 • oriëntatie op de toekomstige opleiding van je keuze door in lessen in die opleiding mee te doen
 • praktische ontwikkeling van samenwerken en je sociale vaardigheden samen met studenten uit eerste- en derdejaars opleidingen door allerlei opdrachten en aan sociale uitwisseling te doen
 • module wiskunde als vaktaal
 • module Engelse publicaties bestuderen

Let op:

Deze pre-bachelor geeft géén losse vakken, zoals wiskunde, biologie of Engels. Daarvoor kan je je beter aanmelden voor een Vavo-opleiding, een echt schakeljaar of bij een instituut als Boswell-Bèta. Als het voor jouw studiekeuze noodzakelijk is om succesvol te slagen voor een of twee losse vakken op eindexamen havo-niveau, dan kun je hiervoor bijv. terecht bij Instituut Wismon.

Opleidingsinhoud

Binnen de pre-bachelor kun je vier routes volgen.

Bekijk de routes

Het inhoudelijk programma van de pre-bachelor bestaat uit de volgende vakken.

Bekijk de vakken

Hoofddoel

De pre-bachelor bereidt je voor op het starten met een hbo-opleiding.

Subdoelen

De pre-bachelor laat je uitgebreid ervaren wat studeren in het Nederlandse hbo betekent aan zelfstandigheid, actieve studiehouding, kritisch denken en redeneren, samenwerken met andere studenten, reflecteren op jezelf;

Door de goede afstemming tussen het taalonderwijs, het ontwikkelen van de hbo-competenties in de leerteams, KNM, ONA, je oriëntatie op de opleiding en ín de opleiding van je keuze, samenwerking met reguliere studenten samen, leer je transfers te maken tussen de verschillende onderdelen van de pre-bachelor en ontwikkel je een woordenschat en sociale vaardigheden die je meteen in de vervolgopleiding hartstikke nodig hebt.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden aan de pre-bachelor dien je te voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent statushouder
 • Je Nederlands is ten minste op niveau B1 als je voor route 3 of 4 kiest
  NB voor de Lerarenroute (route 1) en voor de Finance & Control route (route 2) moet je Nederlands eind B1/begin B2 zijn
 • Je hebt een kopie van het diploma van je hoogst afgemaakte opleiding (indien nodig in vertaling door beëdigde vertaler)
 • Je hebt een kopie van de bij het diploma horende cijferlijst (indien nodig in vertaling door beëdigde vertaler)
 • Je hebt een diplomawaardering van IDW van ten minste mbo 4, havo
 • Je hebt toestemming van de gemeente waar je woont om te kunnen studeren met behoud van uitkering
 • Je hebt een kopie van je geldige identiteitsbewijs
 • Je hebt een DUO-budget dat toereikend is voor 1 jaar taalonderwijs

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je je graag aanmelden voor de pre-bachelor? Of heb je nog vragen die je graag wilt stellen? Mail dan naar prebachelor@hu.nl.

Toelating

De module Tolkvaardigheden 1 is onderdeel van de bacheloropleiding Leraar Nederlandse gebarentaal (NGT)/Tolk NGT. Vanwege het niveau van het onderwijs en/of de gebruikte literatuur gaan we ervan uit dat je voldoet aan de algemene toelatingseisen van een bacheloropleiding.

 1. Taaltoets lezen

  We nodigen je uit voor een taaltoets lezen.

 2. Taaltoets schrijven

  Als je geslaagd bent voor de taaltoets lezen nodigen we je uit voor een taaltoets schrijven.

 3. Intakegesprek

  Als je geslaagd bent voor de taaltoets schrijven nodigen we je uit voor een intakegesprek.

 4. Toelating

  Als het intakegesprek ook goed gaat en alle documenten zijn in orde, dan kunnen we je toelaten.

Vragen over deze opleiding?