Paramedische beroepen bieden ministerie VWS kennisagenda's aan

Onlangs ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, kennisagenda’s van diverse beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg waaronder zeven paramedische beroepsgroepen. Hogeschool Utrecht was betrokken bij de totstandkoming van de Kennisagenda Huidtherapie en de Kennisagenda Logopedie.

In totaal werden negen kennisagenda’s aangeboden, door de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, podotherapeuten en wijkverpleging. In deze agenda’s staat aan welke kennis behoefte is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. De organisatie van zorg en ondersteuning is sterk gefragmenteerd, terwijl mensen baat hebben bij meer integrale zorg. Met de samenhangende kennisagenda’s spelen de beroepsverenigingen hierop in. Samenwerking in de eerstelijnszorg tussen professionals is vereist voor een goed functionerende keten, waarin de patiënt centraal staat. De negen beroepsverenigingen willen elkaar versterken door gezamenlijk met overlappende thema’s en doelgroepen uit de kennisagenda’s aan de slag te gaan. De paramedische beroepsgroepen hebben in het Meerjarig Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg een gezamenlijk onderzoekskader gepresenteerd met als doel samenwerking en afstemming in paramedisch onderzoek te bevorderen.

Voor zowel de kennisagenda’s als het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg hebben diverse lectoren en onderzoekers van Hogeschool Utrecht inhoudelijk input en feedback geleverd. Hoofddocent huidtherapie dr. Esther Tjin was als projectleider betrokken bij de kennisagenda Huidtherapie. De kennisagenda Logopedie is ontwikkeld door een werkgroep met onder meer hoofddocent logopedie dr. Lizet van Ewijk, docent Nicole ter Wal en lector/hoogleraar prof. dr. Ellen Gerrits. Beide opleidingen zijn verbonden aan het Instituut Paramedische Studies en het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven van Hogeschool Utrecht.

De thema’s en onderzoeksvragen in de kennisagenda’s Huidtherapie en Logopedie geven richting aan toekomstig onderzoek in Nederland en aan praktijkgericht onderzoekslijnen binnen deze opleidingen en de lectoraten waarmee zij verbonden zijn. Op deze manier levert Hogeschool Utrecht een bijdrage aan de kwaliteit van (paramedische) zorg.

Bron: ZonMW