HU start leergang Privacy Officer

23-06-2017

Vanaf mei 2018 moeten veel bedrijven vanwege nieuwe wetgeving een privacy officer hebben. Hogeschool Utrecht biedt een leergang aan die cursisten traint in alle aspecten die bij deze functie komen kijken. Wat houdt deze functie in? En waarom is hij belangrijk? Hoe ondersteunt de leergang van de HU privacy officers?

De spanning tussen privacy-rechten van consumenten en gepersonaliseerde dienstverlening door bedrijven is de laatste jaren toegenomen. Dannis ’t Hart, coördinator van de leergang Privacy Officer: “Door social media zijn we veel meer informatie over onszelf gaan delen, en we zien ook wat de negatieve gevolgen daarvan kunnen zijn. Daardoor vragen consumenten zich meer en meer af: wat doen bedrijven met de informatie die zij over mij hebben? En wat krijg ik ervoor terug? De Albert Heijn weet bijvoorbeeld al dat je zwanger bent voordat je ouders het weten. Je krijgt hier leuke aanbiedingen door terug, maar vind je dat opwegen tegen het feit dat zo’n bedrijf dit van je weet?”

Data zijn het nieuwe goud

Het verzamelen van persoonsgegevens komt voort uit data driven werken. Dit is sinds ongeveer vijf jaar een nieuwe stroming in het managementdenken. Sinds de jaren ’80 is er binnen bedrijven veel aandacht geweest voor het optimaliseren van werkprocessen. Dat is zo langzamerhand wel uitgeoptimaliseerd. De nieuwe winstkansen worden gezien in de kennis die bedrijven hebben over hun doelgroepen en hoe ze die beter en gepersonaliseerder kan laten aansluiten op de wensen van die doelgroepen. ’t Hart: “Data driven werken heeft mooie kanten en schaduwkanten: een bedrijf kan met data onderzoeken hoe het zijn werknemers kan enthousiasmeren voor hun werk, maar kan ook bijvoorbeeld op basis van ziektekenmerken, of op basis van iemands privékeuzes hem in een ontslagtraject zetten.” Vanwege de risico’s die het gebruik van data met zich meebrengt, is er door de EU een wet aangenomen die bepaalt dat ieder bedrijf dat met privacygevoelige informatie werkt een privacy officer moet hebben: een onafhankelijke functionaris die op de rem moet kunnen trappen als  de omgang met persoonsgegevens (en dan voornamelijk met privacy) schuurt met wetgeving, ethiek of technische mogelijkheden.

De leergang aan Hogeschool Utrecht

Omdat er de komende tijd veel privacy officers bij zullen komen, poppen de cursussen en trainingen als paddenstoelen uit de grond. Waarin is het aanbod van de HU uniek? Roger Howard van Privy, een data privacy services bureau, is betrokken bij de opzet van de leergang Privacy Officer. “Als ik kijk naar de functie van een privacy officer, dan moet ik concluderen dat dat iemand is die op hbo- of academisch niveau functioneert. Daarom vind ik het logisch om niet ‘zomaar ergens’ een cursus te volgen, maar om te kiezen voor een officiële post-hbo-leergang. Wat de leergang aan de HU uniek maakt, is de aandacht voor de ethische kant van deze nieuwe functie. Veel cursussen richten zich uitsluitend op de juridische of ICT-kant. Maar uiteindelijk gaat het er een privacy officer toch om dat zijn bedrijf fatsoenlijk omgaat met de persoonsgegevens van anderen. Dat constant inschat: wat gebeurt er als dit op straat komt en wat zou de impact daarvan zijn op degene waarvan de gegevens zijn?”

Dannis ’t Hart: “De HU is een gevestigd opleidingsinstituut dat niet alleen al heel lang ervaring heeft met het overbrengen van kennis; we hebben ook alle meest up to date kennis in huis die een privacy officer nodig heeft. Door onze grootte kunnen we dieper gaan dan alleen juridische of ICT-kennis. We bieden ook modules over risicomanagement, menselijk gedrag op gebied van privacy, de ethische kant en de rol die een privacy officer inneemt in zijn organisatie.” Kleine opleidingsaanbieders zijn meestal expert op één vakgebied. Hogeschool Utrecht heeft duizenden professionals in dienst met expertises op allerlei gebieden die te maken hebben met de kwaliteit van het leven in onze stedelijke omgeving. Deze professionals zijn verspreid over 22 instituten. Voor de Leergang Privacy Officer worden doorgewinterde docenten met specialistische vakkennis ingezet vanuit het Instituut voor Recht, het Institute for Information & Communication Technology en het instituut voor Veiligheid én uit het bedrijfsleven. In zes vrijdagen volgt een cursist een module. En de gehele leergang bestaat uit zes modules.

Meer informatie over de Leergang Privacy Officer