Utrechtse kennisinstellingen slaan handen ineen voor vluchtelingstudenten

24-05-2016

Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan samenwerken in de scholing van vluchtelingstudenten en het voorbereiden van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. De Utrechtse kennisinstellingen organiseren een voorbereidend studiejaar, waarin vluchtelingstudenten worden geholpen met studievaardigheden, de Nederlandse taal en bij de keuze van een vervolgstudie. De hogeschool en de universiteit stimuleren dat gekwalificeerde vluchtelingen aan het werk kunnen bij de instellingen. Op 23 mei ondertekenden beide instellingen elk een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

De voorzitters van de HU, UU en UAF ontekenen het convenant

Naast de gezamenlijke projecten maken de instellingen ook individueel afspraken met UAF over de inzet bij de scholing van vluchtelingen.

Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Net als reguliere studenten willen wij vluchtelingstudenten verder helpen in hun (professionele) ontwikkeling. Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is daarbij essentieel. Een diploma is één, maar échte integratie ontstaat via werk.”

Ouderejaarsstudenten gaan vluchtelingstudenten begeleiden als taalbuddy. Dit in aanvulling op de extra begeleiding door studentendecanen. De HU ondersteunt dat er een community van vluchtelingstudenten wordt gevormd. Nadrukkelijk wil de HU vluchtelingstudenten voorbereiden op de arbeidsmarkt door samen met grote werkgevers in de regio schakelprogramma’s te ontwikkelen voor specifieke sectoren. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen die nu worden opgedaan bij de pilot van de pre-bacheloropleiding voor ICT voor vluchtelingstudenten van UAF, AFAS, HU en Gemeente Utrecht. Als werkgever brengt de HU stageplaatsen en vacatures onder de aandacht van vluchtelingstudenten en wil zij voormalige vluchtelingstudenten inzetten als gastdocent.

Universiteit Utrecht

Marjan Oudeman, voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht: “Onze samenleving wordt geconfronteerd met een forse toename van vluchtelingen. Als universiteit kunnen en willen wij een bijdrage leveren in het bieden van een toekomstperspectief aan hoogopgeleide vluchtelingen door het creëren van mogelijkheden zich in Nederland verder te kunnen ontwikkelen”

De universiteit zet een gespecialiseerd begeleidingsteam in die gemotiveerde en talentvolle vluchtelingstudenten intensief begeleidt bij processen die rond het studeren spelen. Zoals het verkrijgen van (studenten-) huisvesting en het aanvragen van beurzen en trainingen. Studentenorganisaties zetten zich in om vluchtelingstudenten zo snel mogelijk deel te laten uitmaken van de Utrechtse community. Binnen het project ‘scholars at risk’ wordt gevluchte wetenschappers of wetenschappers die in hun eigen land bedreigd worden vanwege hun academische werk, tijdelijk een veilige werkplek aan de universiteit geboden. Voor hoogopgeleide vluchtelingen worden werkervaringsplaatsen gecreëerd, die (afhankelijk van het verloop van hun status-aanvraag in Nederland) kunnen leiden tot een arbeidscontract. De Career Services van de UU helpt vluchtelingen tot slot bij het krijgen van een stage- of werkplek buiten de universiteit.

UAF

UAF is een non-profit organisatie die hoog opgeleide vluchtelingen ondersteunt en begeleidt tijdens hun studie en het zoeken naar werk. Het gaat om vluchtelingen die in land van herkomst vaak al studeerden of werkten. Na aankomst in Nederland blijkt dat hun behaalde diploma en reeds opgedane werkervaring niet voldoen aan de eisen van de Nederlandse arbeidsmarkt. UAF stelt hoog opgeleide vluchtelingen in staat om zich in Nederland opnieuw te kwalificeren. Door het behalen van een Nederlands diploma kunnen zij een passende plaats op de arbeidsmarkt verwerven die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten.

Lees ook het interview met HU-docent Parviz Samim en student Memo Kara-Khalil: 'Convenant voor vluchtelingstudenten is hard nodig'.

Foto's: Femke van den Heuvel