Stijgende trend studentwaardering HU

12-05-2016

Er is een lichte stijging in de waardering van studenten voor Hogeschool Utrecht (HU). Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016. Hiermee wordt de stijgende lijn van de HU in de NSE vanaf 2013 doorgezet.

Studenten bespreken de uitkomsten van de NSE

In de NSE wordt het oordeel van studenten over zestien verschillende thema’s gevraagd. Studenten geven een antwoord op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). De waardering van HU-studenten is in 2016 wederom licht gestegen. Met name op de thema’s Stage & Opleiding en Toetsing & Beoordeling is er een duidelijke verbetering zichtbaar. Sterke dalingen in de scores zijn er niet.

Het landelijk gemiddelde ligt voor bijna alle thema’s hoger dan het HU-gemiddelde. De HU scoort alleen iets beter op het thema Stage Ervaring; 3,94 tegenover 3,91 landelijk. Dit thema wordt dan ook over alle faculteiten het hoogst gewaardeerd.

Verschillen binnen de HU

Tussen de faculteiten van de HU zijn er verschillen waarneembaar. De Faculteit Gezondheidszorg (FG) is het meest gestegen van alle faculteiten en heeft daarmee de hoogste gemiddelde score in 2016: 3,62. Met vlak daarachter de Faculteit Natuur & Techniek (FNT): 3,58. Bij de Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) en FG is er een relatief grote stijging op de thema’s Studiefaciliteiten en Stage en Opleiding. Studenten van de Faculteit Economie & Management (FEM) en Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) zijn op het gebied van Studiefaciliteiten juist minder tevreden dan in 2015. De studenten die een deeltijd of duale opleiding volgen, zijn over het algemeen positiever dan de voltijdstudenten.

Meeste studenten raden opleiding aan

In de NSE zit ook een ‘ultimate question’: zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s? Voor alle faculteiten geldt dat de score op deze vraag boven de 3,75 ligt. Voor de FG ligt het gemiddelde op deze vraag zelfs op 4,17 en dat betekent dat de meeste studenten hun opleiding aan zullen raden aan vrienden, familie en collega’s.

Alert blijven op alle thema’s

“De stijgende lijn in studententevredenheid binnen de HU is niet alleen mooi voor de student, maar ook een bevestiging van de kwaliteiten van onze medewerkers”, zegt Harm Drost, directeur van de faculteiten Communicatie & Journalistiek, Economie & Management en Gezondheidszorg. “Uiteraard ben ik erg trots op de stijgingen binnen de FG, FEM en FCJ, maar je ziet tegelijkertijd dat een thema als ‘studiefaciliteiten’ op de FEM minder wordt gewaardeerd dit jaar. Het zijn lichte dalingen, maar we moeten alert blijven op alle thema’s om de overall kwaliteit van onze opleidingen blijvend te laten stijgen.”

Wat doen we met de resultaten?

De HU en de verschillende faculteiten nemen de resultaten van de NSE 2016 onder de loep en ontwikkelen op basis hiervan verschillende actiepunten. Dat gebeurt samen met studenten, docenten en het management. Op alle faculteiten worden daarom de komende tijd dialogen georganiseerd om de resultaten te bespreken, te duiden en verbeteracties formuleren.