Ervaringsdeskundigen met licht verstandelijke beperking gaan studenten trainen

20-12-2016

Dinsdag 20 december 2016 beklinken het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht (HU) en de LFB, belangenbehartiging door en voor mensen met een verstandelijke beperking, hun samenwerking voor het komende jaar. Twee ervaringsdeskundige trainers gaan binnen de opleiding Social Work een jaar lang samen met docenten van de HU lessen verzorgen aan studenten en aan de slag als co-onderzoeker.

Inzet van ervaringsdeskundigheid is binnen het sociaal domein steeds gebruikelijker. Met name in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en maatschappelijke opvang wordt hier al geruime tijd veel gebruik van gemaakt en ontstaan er de laatste jaren ook betaalde functies. Binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg is er nog niet zoveel ruimte voor ervaringsdeskundige professionals.

Gebruikersperspectief

Het komende jaar werken Ellis Jongerius en Caron Landzaat van de LFB een dagdeel per week op de HU. Jongerius en Landzaat zijn ervaringsdeskundig in het omgaan met een licht verstandelijke beperking en autisme. Zij gaan studenten vertellen over het omgaan met hun beperking, de ondersteuning die ze van professionals hebben gekregen, obstakels die ze ervaren hebben en hun vermogen om ondanks hun beperkingen mee te doen in de samenleving. Het geeft de studenten inzicht in het gebruikersperspectief op de zorg en op de samenleving die hen soms uitsluit. Met deze lessen en hun participatie in onderzoek wordt gewerkt aan beeldvorming en bewustwording bij studenten, docenten en onderzoekers van de waarde van het gebruikersperspectief binnen de zorg, het onderwijs en onderzoek.

Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning

De initiatiefnemers van deze samenwerking zijn de LFB en lector Jean Pierre Wilken van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning. Dit lectoraat heeft Ervaring als kennisbron en Mensenrechten en Inclusie als onderzoekslijnen in haar programma. Lector Wilken pleit al geruime tijd voor meer inzet van ervaringsdeskundigheid in het onderwijs en onderzoek en het benutten van ervaringskennis als derde kennisbron naast wetenschappelijke en professionele kennis. Ook in het licht van het op handen zijnde nieuwe curriculum van de opleiding Social Work, waarin ervaringsdeskundigheid een speerpunt is, is het logisch om de samenwerking met ervaringsdeskundigen uit te breiden, aldus Wilken.

LFB

LFB is een pionier in het opleiden en de inzet van ervaringsdeskundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Met hun opleiding Samen Sterker leren mensen met een licht verstandelijke beperking zichzelf en hun mogelijkheden te kennen en daarover te vertellen. Met deze vaardigheden kunnen ze werken aan beeldvorming en belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking.

Fotografie: Angela Jutte