CARPE ontwikkelt onderwijs voor Vietnamese universiteiten

26-08-2016

Het consortium van Europese hogeronderwijsinstellingen CARPE, waarvan Hogeschool Utrecht een van de oprichters is, gaat haar succesvolle onderwijsmodule Smart Sustainable Cities geschikt maken voor Vietnamese universiteiten. CARPE wil zo bijdragen aan de modernisering van het hoger onderwijs, ook buiten de westerse wereld.

CARPETwee jaar geleden startte het CARPE Network met het ontwerp van de module Smart Sustainable Cities. Hogeronderwijsinstellingen uit Duitsland, Spanje, Finland en Groot Brittannië ontwikkelden onder leiding van Hogeschool Utrecht een onderwijsprogramma waarin studenten leren steden te verduurzamen, op sociaal, economisch en bouwkundig gebied. Voor het onderwijsprogramma wordt vanwege recente pedagogische inzichten blended learning gebruikt: een mix van onderwijs in het klaslokaal, via internet en praktijkleren. Het project, met de naam Essence, wordt door subsidieverstrekker Erasmus + als best practice gezien en heeft een Nuffic Award gekregen.

Geschikt voor Vietnam

Projectleider Erlijn Eweg: “We dachten: de kennis die we ontwikkeld hebben, is zo waardevol. Kunnen we de module beschikbaar maken voor andere landen? De module is ontwikkeld door onderwijsinstellingen uit westerse landen. Het is ontzettend interessant om te kijken of deze vorm van onderwijs ook geschikt kan worden gemaakt voor een ontwikkelingsland. Onze contacten uit Finland en Spanje hadden goede banden met universiteiten in Vietnam. Dus hebben we besloten uit te zoeken of zij gebaat zijn bij onze kennis. Hiervoor gaan we nauw samenwerken met zes Vietnamese universiteiten.”

Creatieve oplossingen voor stedelijke problemen

In een van de modulen leren studenten creatieve oplossingen te verzinnen voor stedelijke duurzaamheidsproblemen. Niet alleen de verschillende hogeronderwijsinstellingen, ook gemeentes zijn nauw betrokken. Zij dragen praktische problemen aan waarmee ze worstelen en waarvoor studenten passende oplossingen gaan verzinnen. Zo overweegt de gemeente Utrecht een all-electric woonwijk. Maar wat betekent het voor de infrastructuur en de woningen als je geen gasleidingen aanlegt? En hoe kun je deze boodschap ‘verkopen’ aan toekomstige bewoners en winkeliers? De gemeente Alcoy (Spanje) ligt in een natuurgebied en kan dus niet meer in de breedte groeien, alleen in de hoogte. Hoe kunnen ze dat duurzaam doen? En hoe kunnen ze op vervoersgebied hun CO2-uitstoot verminderen? Electrische fietsen zijn geen optie vanwege de grote hoogteverschillen. De gemeente Turku (Finland) wil een duurzame woonwijk aanleggen, maar de wijk mag niet los van de oude stad liggen. Er moet een goede connectie zijn. Hoe moeten ze dit aanpakken? Eweg: “Dit soort vraagstukken zullen niet 1-op-1 in Vietnam van toepassing zijn. Een van de belangrijke opdrachten is dus om uit te zoeken welke vraagstukken daar een belangrijke rol spelen.”

Kwaliteit van leven

Dit project, waarvan hogeronderwijsinstelling TUAS Turku de penvoerder is, heeft een looptijd van drie jaar en wordt door Erasmus+ gesubsidieerd met €995.775,-. Het project start in oktober 2016. Het project past goed bij Hogeschool Utrecht, dat als kennisinstelling, opleider van professionals, partner van de beroepspraktijk en instituut voor praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het leven in onze stedelijke omgeving: als bron van innoverend vermogen voor professionals.

Nieuwe Energie in de Stad

Nieuwe Energie in de Stad

Over het lectoraat