Alles is IT: 10 jaar Master of Informatics

09-11-2016

Tien jaar geleden was het nog niet evident, maar vandaag de dag kan niemand er omheen: business en IT zijn twee handen op één buik. Daarom is er enorme behoefte aan hoogopgeleide IT’ers. De Master of Informatics van Hogeschool Utrecht is een van de weinige opleidingen waar professionals praktijkgerichte informatiekunde kunnen studeren. De opleiding bestaat op 4 november 10 jaar. Wat is er veranderd, waar gaat het naartoe?

Master of Informatics symposium

De opleiding Master of Informatics (MoI) van Hogeschool Utrecht kampt met begripsverwarring, zegt Anita Bosman, opleidingsmanager MoI. “Het woord informatics klinkt erg technisch. Maar het gaat in de opleiding niet primair om technologie. Deze master draait om informatiekunde.” En dat is nogal een verschil: informatiekunde draait om de wisselwerking tussen informatie en communicatie, gefaciliteerd door technologie. Centraal staat de vraag hoe beschikbare informatie in een bedrijf kan worden gedeeld, ontsloten en ingezet. Bosman: “Toen de opleiding werd opgericht, waren IT en business nog twee verschillende domeinen in het bedrijfsleven, met verschillende afdelingen binnen de organisatie. Dat is nu totaal anders: business is IT geworden. Alles draait om data en het slim verwerken en inzetten van data. In de operatie van bedrijven zijn enterprise architects, procesmanagers en information managers een steeds belangrijker rol gaan spelen.”

Doorontwikkelen

Tien jaar terug was er nauwelijks opleidingsaanbod op dit terrein. De effecten daarvan zijn merkbaar: volgens Bosman heersen er grote tekorten aan hoogopgeleide IT’ers. Ook is er een mismatch tussen de behoeften van bedrijven en de vaardigheden van hun medewerkers. Terwijl de informatiestromen steeds complexer worden, kunnen medewerkers die niet meer behappen met hun bagage uit een vroegere opleiding. Op beide problemen biedt de Master of Informatics een oplossing, zegt Bosman. “Mensen moeten blijven doorontwikkelen om bij te blijven. Ons programma is bij uitstek geschikt voor mensen die een volgende stap willen zetten in hun carrière.”

Schitterend

Dat is mede te danken aan een belangrijke vernieuwing in de opzet die Bosman de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. In plaats van een tweejarig ‘treintje’ van opeenvolgende vaste programmaonderdelen is het programma nu volledig modulair en flexibel. Studenten kunnen modules volgen als individuele masterclasses, of als cluster van drie modules in een post-bacheloropleiding. Alle modules samen vormen een complete masteropleiding. Deelnemers kunnen eenvoudig schakelen tussen de programma’s. “Aan die modulaire aanpak was duidelijk behoefte”, zegt Bosman. “Wij zagen de instroom van nieuwe studenten bijna vertienvoudigen. Zo komt het inhoudelijk schitterende programma een stuk beter tot zijn recht.”

Fundament

Dat programma is uniek in zijn soort. Informatiekunde wordt in Nederland meestal op universitair niveau onderwezen. “Onze opleiding is een professional master”, zegt Bosman. “Dat wil zeggen dat de opleiding expliciet gericht is op de beroepspraktijk. Uitgangspunt is, dat de opgedane kennis direct toepasbaar is in de organisatie. De opdrachten zijn zo ontworpen dat de deelnemer direct merkbare verbeteringen bewerkstelligt in de organisatie.” Het fundament onder alle masterclasses wordt geleverd door twee HU-lectoraten: Architectuur van Digitale Informatiesystemen en Procesinnovatie en Informatiesystemen. “Deze lectoraten voeren praktijkgericht onderzoek uit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De lectoren zijn zelf ook werkzaam in de praktijk. verzorgen samen met hun onderzoekers onderwijs in het masterprogramma. Zo komen onderzoek, onderwijs en praktijk heel mooi samen in de opleiding.”

Topleiding

De Master of Informatics en masterclasses daaruit vormen vandaag de dag dus de perfecte ‘stepping stone’ voor professionals die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Dat vinden studenten zelf ook: de afgelopen drie jaar was de Master of Informatics “Topopleiding” in de Nationale Studenten Enquête (NSE), boven de diverse universitaire en private opleidingen in dit veld. “Veel studenten komen binnen via mond-tot-mondreclame”, aldus Bosman. “Veel mensen volgen eerst een enkele masterclass, maar breiden dan al gauw uit tot grotere eenheden.”

Data driven

Voor de opleiding is dat echter geen reden om achterover te leunen. Bosman kijkt juist voortdurend vooruit. “De modulaire opzet stelt ons in staat om snel nieuwe modules te ontwikkelen, in samenwerking met het bedrijfsleven. Zo zijn onlangs de masterclasses Security Management en Business Analytics & Big Data van start gegaan. We werken nu aan een masterclass op educatief gebied. Die is gericht op oudere boventallige IT’ers. Die beschikken over een schat aan praktische kennis die in het mbo of hbo goed tot haar recht zou komen.” Daarnaast zoekt de opleiding aansluiting bij andere masters binnen de HU waar het kanaliseren en benutten van datastromen een rol speelt. “IT, marketing, business, maar ook bijvoorbeeld communicatie, journalistiek en de zorg: alles is tegenwoordig data driven. In deze tijd passen geen schotten meer tussen allerlei disciplines. Wij streven ernaar ons programma geschikt te maken voor een brede doelgroep, terwijl we de hoge kwaliteit handhaven. De modulaire aanpak leent zich daar uitstekend voor.” Kortom: de MoI is klaar voor de volgende tien jaar.

Meer informatie over de MoI op deze factsheet
Lees meer over het modulaire programma van de Master of Informatics.