Utrechtse Taskforce van start rondom wonen, welzijn en zorg voor ouderen in 2040

Ouderen vormen een steeds groter deel van de bevolking. Naar schatting is het aantal 75-plussers over 20 jaar bijna verdubbeld ten opzichte van nu. Dit brengt grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee op het gebied van huisvesting, zorg en participatie. De Regionale Taskforce Wonen-Welzijn-Zorg Ouderen, die op 10 maart gelanceerd wordt, wil deze uitdagingen het hoofd bieden. 

In de taskforce werken uiteenlopende partijen samen aan concrete acties in de provincie Utrecht: ouderen, gemeenten, aanbieders van huisvesting, zorg, welzijn, verzekeraars, zorgkantoren, opleidingen en kennisinstellingen. Een belangrijk thema is hoe we kunnen zorgen dat mensen zo lang en gezond mogelijk in de door hen gewenste omgeving kunnen blijven wonen, vertelt lector Jean-Pierre Wilken, vanuit het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning betrokken bij de taskforce. “We zetten in op kennisdeling en stimuleren nieuwe ontwikkelingen, zoals domotica, waarmee processen en handelingen in huis geautomatiseerd worden.”

Drie hoog achter

“We moeten af van het idee dat iedereen drie hoog achter in zijn eigen appartementje woont”, vindt Wilken. Gevarieerde, flexibele huisvesting kan zorgen dat ouderen zoveel mogelijk zelfstandigheid bewaren terwijl er ook een gemeenschap is waarin er passende voorzieningen zijn. Het concept van Gemengd Wonen is hierbij goed toepasbaar, denkt Wilken. Mensen met verschillende achtergronden wonen hierin samen en ondersteunen elkaar indien nodig. “Dat zou bij ouderen ook goed kunnen werken: verschillende generaties die bij elkaar wonen en er samen een warm thuis van maken.” Bestaande huisvesting zou hierop kunnen worden aangepast. 

Langer zelfstandig functioneren 

Nieuwe woonvormen zouden ook een rol kunnen spelen in het langer zelfstandig kunnen functioneren van ouderen. Wilken: “We willen met de taskforce bijdragen aan opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, en zaken zo organiseren dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven in een sociale context. De coronacrisis heeft laten zien wat het met ouderen doet als ze in een isolement terecht komen. Contact en het elkaar op kunnen zoeken is heel belangrijk.”

Studenten voorbereiden

Het is belangrijk om ook studenten van opleidingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn goed voor te bereiden op de vergrijzende samenleving, aldus Wilken. “Ze te leren hoe ze hun rol kunnen vervullen met een doelgroep die voor een groot deel uit ouderen bestaat. Daar zetten we als hogeschool op in.”  

Over de taskforce

De Regionale Taskforce Wonen-Welzijn-Zorg Ouderen vertaalt de doelstellingen van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg naar concrete acties in de provincie Utrecht. De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De lancering van de regionale taskforce vindt plaats tijdens de conferentie ‘Thuis in de samenleving – wonen, zorg, welzijn ouderen 2040’ op 10 maart, georganiseerd door kennisplatform Utrecht Sociaal.

Deel dit artikel