Training voor veiliger pedagogisch klimaat in turnsport wint award

Jonge turnsters die de top willen halen, komen terecht in een cultuur die extreem prestatiegericht is. Maar tegen welke prijs? De training ‘Turn het om!’ voor ouders wil het pedagogisch klimaat in de turntopsport helpen verbeteren. HU-onderzoeker Froukje Smits ontving op 28 november de Nationale SportInnovator Award 2019 van ZonMw voor dit projectvoorstel.

Turntalenten beginnen vaak al op heel jonge leeftijd met deze sport. Ze willen hun passie volgen en maken veel trainingsuren om de top te halen. Voor je twaalfde jaar al 25 uur per week in de zaal aanwezig zijn is geen uitzondering voor jonge topturnsters. Ook investeren ouders veel tijd en moeite in het ondersteunen van hun kinderen. Ouders en turnsters vinden het dikwijls lastig om een goede balans te vinden tussen het leveren van topsportprestaties en het behoud van plezier in een veilig, pedagogisch topsportklimaat.

Betere balans tussen prestatiedrang en welzijn

Ouders van talentvolle turnsters worden gezien als eindverantwoordelijken voor het welzijn van hun kind, maar vinden het niet eenvoudig om beslissingen te nemen in het belang van de topsportcarrière én het geluk van hun kind. De training ‘Turn het om! Van turn-top-prestatie naar top-turn-plezier’ moet ouders helpen voor hun kind een betere balans te vinden. Ouders worden ondersteund in hun opvoedkundige rol door hun kennis, inzichten en handelingsvaardigheid te vergroten, waardoor een veiliger pedagogisch topturnklimaat ontstaat. De betrokken clubs organiseren nu al ouderbijeenkomsten voor ouders van topturnsters. De training ‘Turn het om!’ zal hierbij aansluiten. Onderzoeker Froukje Smits: “Alle partijen doen hun best om het juiste te doen in de topturnsport. Niemand heeft de intentie om de topsportopleiding ten koste te laten gaan van het geluk van het kind. Maar ouders, coaches, verenigings- en bondsbestuurders raken rond de jonge turntalenten vaak verstrikt in een ingewikkeld web van belangen, waarin beslissingen in het kader van de topsportprestaties uiteindelijk nadelig kunnen uitpakken voor de turnsters.”

Meer begrip voor elkaar

Froukje Smits: “Ik ben heel blij dat we onze theoretische kennis nu kunnen gaan vertalen naar de praktijk. Door met een sociologische bril naar de topturnsport te kijken, krijgen alle betrokken partijen meer kennis aangereikt over de complexiteit van de situatie, en kunnen ze meer begrip voor elkaar krijgen. Zo kunnen we de mensen die het nodig hebben ondersteunen met nieuwe inzichten. De situatie voor de topturnsters zal daardoor verbeteren. Ook pedagogen en social workers krijgen door deze training meer inzicht in de prestatiecultuur waar kinderen en jongeren aan moeten voldoen, en de gevolgen ervan in opgroeien en opvoeden. Voor onze studenten social work en pedagogiek levert de training ook nieuwe inzichten op.”

SportInnovator Award 2019

De Nationale SportInnovator Award 2019 van ZonMw werd uitgereikt in Eindhoven tijdens het sportinnovatie-congres van de Vereniging Sport Gemeenten (VSG). De jury beoordeelde het voorstel van Froukje Smits als maatschappelijk zeer relevant en kende de onderzoeker achttien maanden onderzoeksgeld toe voor het ontwikkelen van de training. 

Froukje Smits is senior-onderzoeker binnen de onderzoekslijn Maatschappelijke impact van sport en bewegen van het lectoraat Duurzame Gemeenschappen. Dit lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Smits doet ook onderzoek op het gebied van sport als middel voor participatie en sportpedagogiek.

Tekst: Mariek Hilhorst
Foto: Hans Krudde


Lees ook:
Award voor HU studie naar jonge gesponsorde actiesporters
Nieuw onderzoek helpt mensen met sporten uit sociaal isolement
Project: Longboarden voor kwetsbare jongeren in Utrecht


Deel dit artikel