Bezoek van regeringscommissaris Arre Zuurmond aan de HU

Onlangs kwam regeringscommissaris Dr. Arre Zuurmond op uitnodiging van het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren (BDI) op bezoek bij Hogeschool Utrecht. Als regeringscommissaris Informatiehuishouding richt hij zich op het structureel verbeteren van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Een opdracht die duidelijke raakvlakken heeft met lectoraat BDI, maar ook met andere lectoraten van kenniscentrum Leren en Innoveren.

De onderzoekers van het lectoraat gingen graag met Zuurmond het gesprek aan over manieren waarop een transparante informatiehuishouding gerealiseerd kan worden. In de gesprekken ging het vooral over de toegankelijkheid van informatie voor inwoners van Nederland. Hoe helpen we burgers in een complexe samenleving die van burgers steeds meer keuzes vraagt? Welke digitale innovaties kunnen dit ondersteunen?

Tijdens het gesprek met de regeringscommissaris was er speciale aandacht voor de impact van het inzetten van technologie. Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren Marlies van Steenbergen benadrukte dat digitale innovaties nooit neutraal zijn: ze stimuleren of hinderen altijd bepaald gedrag. “Het is dan ook extra belangrijk om niet alleen te kijken naar de innovatie op zich maar ook naar hoe de innovatie gebruikt gaat worden. In elke stap in het beleidsproces moet er oog zijn  voor de impact op mensen en de maatschappij. Hoe kunnen innovaties zo worden vormgegeven dat ze gewenst, begrijpelijk en verantwoord zijn? “

Een voorbeeld van een manier om informatie op een transparante en toegankelijke wijze op te slaan is via digital twins. Een digital twin is een exacte virtuele kopie van de werkelijkheid. Door steeds real time data uit de werkelijkheid in te brengen in de digital twin, verandert het model mee met de werkelijkheid en wordt het mogelijk niet alleen de werkelijkheid te laten zien, maar ook voorspellingen te doen.  In samenwerking met de Provincie Utrecht doet Koen Smit onderzoek naar de mogelijkheden om digital twins op een verantwoorde manier in te zetten. Zo heeft de HU een Digital Twins Lab, waarin studenten en onderzoekers bekijken hoe digital twins gebruikt kunnen worden bij vraagstukken zoals de omgevingswet. 

Het bezoek van Dr. Arre Zuurmond laat het lectoraatmet waardevolle vragen en inzichten achter over de inzet van digitale innovaties voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van informatie.

Deel dit artikel