Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht komt en zich veilig voelt? Hier doen onze lectoraten onderzoek naar, met en voor (aankomend) professionals in het brede sociale domein.

De dynamiek van het sociale domein

Professionals in het sociaal domein werken in een complexe en dynamische context. Veranderende wet- en regelgeving, toenemende diversiteit, transformaties en transities in het sociale domein en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen brengen continu uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van participatie, welzijn, zorg en ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen, schuldenproblematiek, dak- en thuisloosheid, toegang tot recht, reclassering, sociale veiligheid, en deelname aan onderwijs, sport en cultuur. De HU draagt bij aan toepasbare kennis voor (aankomend) professionals en werkbare oplossingen voor de praktijk. Ook agenderen we maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Buurtbewoners samen Lia van Doorn

“Met ons praktijkgericht onderzoek werken we aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving. Sociale innovatie draait om de ‘human factor’ bij alle maatschappelijke opgaven waar we anno 2020 voor staan.”

Nico de Vos Filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Onderwijs

Studenten zijn bij ons onderzoek betrokken, bijvoorbeeld in afstudeeronderzoeken, student-assistentschappen en leerwerkplaatsen. Daarnaast spelen lectoraten een belangrijke rol in de ontwikkeling en invulling van bachelor-en masteropleidingen op het gebied van social work, arbeid en organisatie, verpleegkunde, recht, veiligheid en pedagogiek.

Lectoraten

Leendert de Bell | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Leendert de Bell

Lector Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

Jacqueline Bosker

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel
Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Josje Dikkers

Lector Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

Lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid Bekijk profiel
Lia van Doorn | lector |  lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Bekijk profiel

Quirine Eijkman

Lector Toegang tot het Recht Bekijk profiel
Nadja Jungmann | Lector | Lectoraat Schulden en Incasso

Nadja Jungmann

Lector Schulden en Incasso Bekijk profiel
Katinka Lünnemann is bijzonder lector Jeugd aan Hogeschool Utrecht

Katinka Lünnemann

Lector Jeugd Bekijk profiel
Tamara Madern | Lector | Schulden en Incasso

Tamara Madern

Lector Schulden en Incasso Bekijk profiel
Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Stijn Verhagen

Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel
Vivienne de Vogel | Lector | Werken in Justitieel Kader

Vivienne de Vogel

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Nico de Vos

Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel
Saskia Wijsbroek | Lector | Jeugd

Saskia Wijsbroek

Lector Jeugd Bekijk profiel
Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning

Jean-Pierre Wilken

Lector Participatie Zorg en Ondersteuning Bekijk profiel

Samenwerking

We ontwikkelen een veelheid aan werkwijzen en producten die impact hebben op de beroepspraktijk en onderwijs en bijdragen aan kennisontwikkeling. Dit doen we samen met partners uit het werkveld – de maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen, overheden én mensen om wie het gaat –, in nauwe verwevenheid met het onderwijs en met andere kennisinstellingen. Bijvoorbeeld buurt- en vrijwilligersorganisaties, zorg en welzijnsorganisaties, scholen, reclasseringsorganisaties, ministeries en gemeenten.

Impact van ons onderzoek

Ons onderzoek raakt het hart van grote maatschappelijke thema’s en discussies en geeft professionals in het sociaal domein tegelijk handvatten om hiermee  om te gaan, met impact op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Lees meer over onze onderzoeksresultaten en highlights van 2020 waar we trots op zijn.

Labs en Centres of Expertise

We werken op verschillende manieren samen om specifieke kennis en expertise te ontwikkelen en delen:

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van dit thema? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sociale Innovatie

Volg ons op