SIA RAAK-PRO subsidie voor onderzoek naar hybride leeromgevingen

Na de zomer start het onderzoeksproject ‘Ruimte voor wendbaar vakmanschap!’ over leren en begeleiden in hybride leer-werkomgevingen. Het doel van het project is het ontwikkelen van methodieken voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen, waarin leren en werken met elkaar verweven zijn. De SIA RAAK-PRO subsidie van 700.000 euro is toegekend aan een consortium waarvan het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU penvoerder is.

In het beroepsonderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van hybride leeromgevingen, omdat deze, met hun mix van onderwijs in de klas en in de beroepspraktijk, zouden helpen studenten op te leiden tot wendbare vakmensen. Op dit moment merken mbo-docenten, werkplekbegeleiders, coaches en andere begeleiders echter dat de begeleiding van studenten in hybride leeromgevingen niet altijd soepel verloopt. Ze vragen zich af wat studenten leren en hoe dat proces begeleid kan worden. Het onderzoeksproject ‘Ruimte voor wendbaar vakmanschap’ creëert kennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen en zet dat om in methodieken voor de verschillende begeleiders. De methodieken kunnen hen helpen overwogen keuzes te maken.

Kenniswerkplaatsen

In het vier jaar durende project gaan onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten kennis over leeractiviteiten en begeleiding in bestaande hybride leeromgevingen ophalen en verder ontwikkelen en testen. Om deze kennis landelijk beschikbaar te maken, organiseert het consortium kenniswerkplaatsen en bouwt het aan een landelijk netwerk over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen.

Het consortium bestaat - naast het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht - uit het Lectoraat Wendbaar Vakmanschap (NHL Hogeschool), de Leermeesters, ROC Midden Nederland, Friesland College, Deltion College, Albeda College en samenwerkende bedrijven en instellingen, zoals Zuidoostzorg, Alliade en de Rechtbank Midden Nederland.

Meer informatie

Anne Khaled: anne.khaled@hu.nl, Lectoraat Beroepsonderwijs HU
Marco Mazereeuw: m.mazereeuw@nhl.nl, Lectoraat Wendbaar Vakmanschap NHL Hogeschool

Deel dit artikel