Samenwerking Uzelf in regio Utrecht moet zorginnovatie realiseren

Kennisinstituten, gemeentes, zorgaanbieders en het bedrijfsleven in de Utrechtse regio bundelen de krachten in het programma Uzelf. Het doel: innovatie op het gebied van zelfmanagement realiseren. Bij zelfmanagement draait het om kennis en vaardigheden die mensen, ziek of gezond, gebruiken om actief bij te dragen aan hun eigen gezondheid. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteunende technologie, bijvoorbeeld in de vorm van apps die mensen in staat stellen hun gezondheid te monitoren.

Uzelf ondersteunt innovatie op het vlak van zelfmanagement door de noodzakelijke verbinding tussen de behoefte van de inwoners van Utrecht, de innovatie uit de markt en de competenties van zorgprofessionals te organiseren en te faciliteren. Alle betrokken partijen hebben maandag 6 juni hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. De kwartiermakers van Uzelf zijn Hogeschool Utrecht (HU), Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, EBU, U Create, gemeente Utrecht, Raedelijn, One Shoe en de Rabobank. Namens de HU zette Anton Franken, lid van het College van Bestuur, zijn handtekening.

Zelfmanagement en eHealth

In de Utrechtse regio is diepgaande en unieke kennis aanwezig op het gebied van zelfmanagement en eHealth (toepassing van ICT voor de gezondheidszorg). De regio kent vele partijen die op dit gebied oplossingen ontwikkelen, valideren en implementeren. Door een meer gestroomlijnde samenwerking tussen die partijen kunnen innovaties effectiever worden gemaakt en sneller naar de markt worden gebracht. Zo zet het programma Uzelf zich in voor het realiseren van twee gezonde, extra levensjaren voor iedere Utrechtse inwoner.

De gehele provincie Utrecht profiteert van dit initiatief voor een betere gezondheid en meer eigen regie voor haar inwoners. Daarnaast komt er een betere ondersteuning voor zorgverleners die mensen ondersteunen in het managen van hun gezondheid. En er zijn volop economische kansen: door ondersteuning van het bedrijfsleven bij het behalen van meer succes en impact, wordt werkgelegenheid gecreëerd, aldus een woordvoerder van Uzelf.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht is via de Economic Board Utrecht medefinancier van Uzelf. Daarnaast leveren de betrokken partijen een bijdrage in capaciteit en worden private partijen uitgenodigd in Uzelf te investeren. Ook gedeputeerde Pim van den Berg zette zijn handtekening. Volgens hem moet bij dit initiatief worden gedacht vanuit de cliënt en moeten de schotten tussen de instellingen in de zorg worden weggehaald. De regio Utrecht zit op goud, aldus Van den Berg, als het gaat om het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, omdat tussen de twintig en vijfentwintig procent van de beroepsbevolking in deze regio in de zorg werkt: “Bij eHealth en andere ICT-toepassingen in de zorg gaat het om meer dan alleen een appje maken. Er moet gedegen worden gewerkt met beelden en data voor het realiseren van zelfhulp.”

Samenwerking

Het programma Uzelf gaat samenwerken met andere regio’s in Nederland. Dit gebeurt met Medical Delta van de regio Zuid-Holland, die met een aantal activiteiten is gericht op zelfmanagement van werkenden: eHealth at work. Met die activiteiten willen ze gebruikmaken van Uzelf. Dit geldt ook voor het Care Innovation Center West-Brabant. De regio West-Brabant is sterk in samenwerking tussen ziekenhuizen, thuiszorg, welzijnsorganisaties, gemeenten en bedrijven om bepaalde activiteiten omtrent zelfmanagement op te zetten. 

Wilt u meer weten over het programma Uzelf? Ga dan naar de website van Uzelf.

Deel dit artikel