Raak Awards 2020: 1e en 3e prijs voor praktijkgericht onderzoek HU

Hogeschool Utrecht is winnaar van de RAAK-award voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek. De award gaat naar het project ZINnig, dat de diagnostiek en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis helpt verbeteren. Ook de derde prijs ging naar de HU, voor Immersieve journalistiek en het betrokken publiek. Dat onderzoek leverde inzichten en tools op voor het gebruik van virtual reality in de journalistiek.

Elk jaar reikt Regieorgaan SIA een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven en de kwaliteit ervan verhogen.

ZINnig

“Iedereen weet wat autisme is of dyslexie. Terwijl er veel meer kinderen zijn met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Maar die zijn onzichtbaar”, stelde projectleider Rob Zwitserlood onlangs in Trajectum. Voor kinderen met een TOS is het moeilijk om goede zinnen te maken en zinnen te begrijpen. Dat zorgt voor miscommunicatie en leerproblemen, met alle sociale gevolgen van dien. Het project ZINnig, van het HU-lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, ontwikkelde samen met de beroepspraktijk tools voor een betere diagnostiek en behandeling. Zo helpt de webapplicatie SponTaal logopedisten om slimmer en sneller taalanalyses uit te voeren. De game WaanZINnig, ontwikkeld met gamification-expert GameTailors, leert kinderen met TOS spelenderwijs grammaticale regels. 

“Dit onderzoek is gedaan met grote betrokkenheid van logopedisten, onderzoekers, ICT’ers, designers, studenten én kinderen. De jury vindt het indrukwekkend dat al deze partijen een eigen en specifieke rol hebben gekregen”, aldus de jury in haar oordeel. “De jury waardeert bovendien de evidente relevantie van dit project voor de praktijk.” ZINnig is daarmee winnaar van de Raak Award 2020.

Journalistiek met virtual reality

De derde prijs ging naar het onderzoek Immersieve journalistiek en het betrokken publiek, van het HU-lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie. In dit project onderzocht een team van Hogeschool Utrecht wat het effect is van immersieve technologieën als virtual reality in journalistieke producties. Zorgen deze voor meer betrokkenheid? Maakt het uit of je participant bent of toeschouwer? Gaat belevenis ten koste van de betrouwbaarheid van de journalistiek? “Veel journalisten zijn zo bezig met de technologie, dat ze vergeten welk verhaal ze willen vertellen”, stelt lector Yael de Haan, die samen met onderzoeker Anne Nienhuis het project leidt. “Daarom hebben wij een typologie gemaakt om het journalisten gemakkelijker te maken. Wanneer zet je welke techniek in? Het werkveld zit echt te springen om kennis over wat werkt en wat niet op dit gebied.” De inzichten uit het onderzoek zijn vertaald in concrete tools, die inmiddels door nieuwsorganisaties en opleidingen worden gebruikt.

De jury was onder de indruk van het aantal betrokken partijen bij dit project: KRO-NCRV, NOS, NTR, VPRO en de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Wenen en het Instituut Beeld en Geluid. “De resultaten zijn indrukwekkend: wetenschappelijke publicaties aan de ene kant, een interactieve website waarmee journalisten direct aan de slag kunnen aan de andere kant”, aldus het rapport. 

Prijzen

De prijsuitreiking vond donderdag 19 november plaats op het SIA-congres, dat dit jaar online werd gehouden. ZINnig ontving als winnaar € 10.000 en een nieuw ontworpen sculptuur van beeldend kunstenaar Anne Kolbe. Immersieve journalistiek en het betrokken publiek kan € 2.500 tegemoet zien. De tweede prijs (€ 5.000) ging naar het project Hydrova, waarmee de HAN onderzoek doet naar waterstoftoepassingen en de toepassing van brandstofcelsystemen. Ook de publieksprijs (€ 2.500) ging naar de HAN, voor het project Console. Hierin wordt samengewerkt aan innovatieve systemen voor zonnestroom en -warmte. De geldprijzen worden toegekend om verder onderzoek te financieren.

SIA

Regieorgaan SIA financiert praktijkgericht onderzoek en stimuleert de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Deel dit artikel