Programmering van ontwikkeling, implementatie en actualisatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging

Auteurs Rixt Zuidema, Kim de Groot, Maud Heinen, Anita Huis, Hester Vermeulen, Nienke Bleijenberg
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Het is voor de kwaliteit van zorg van groot belang dat verpleegkundigen en verzorgenden hun handelen baseren op actuele kennis en inzichten. Om dit te faciliteren worden onder meer vanuit het ZonMw-programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onder de koepelterm kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen die vooral de inhoudelijke elementen van zorg beschrijven, evenals zorgstandaarden die vooral gaan over het perspectief van zorggebruiker en de organisatie van zorg. Het is belangrijk om te weten voor welke onderwerpen en patiëntproblemen mogelijk een knelpuntanalyse of een kwaliteitsstandaard nodig is, of waar een kwaliteitsstandaard geactualiseerd dient te worden. Om dit helder te krijgen wordt in 2020-2021 de ‘Programmeringsstudie Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ uitgevoerd. Het doel van deze programmeringsstudie is bijdragen aan een systematische en breed gedragen programmering voor het ZonMw-programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022: Wijkverpleging’. De programmeringsstudie bestond uit vier deelstudies. Het voorliggende rapport heeft betrekking op de vierde en laatste deelstudie. Dit onderdeel had als doel om een advies uit te brengen aan V&VN om de programmeringsagenda voor de ontwikkeling én implementatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging actueel te houden. Hiervoor werden als eerste knelpunten en wensen ten aanzien van het actueel houden van de programmeringsstudie opgehaald tijdens advies- en klankbordgroepen bijeenkomsten. Aanvullend werden gesprekken met andere beroepsorganisaties gevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe zij hun programmeringsagenda’s actueel houden. Daarnaast werden resultaten uit de eerdere drie deelstudies vertaald naar aanbevelingen om de programmeringsagenda actueel te houden. Tot slot is gezocht naar aanvullende literatuur om de aanbevelingen waar mogelijk te onderbouwen.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Rixt Zuidema | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Chronisch Zieken
  Rixt Zuidema
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Taal Nederlands
Trefwoorden kwaliteit, wijkverpleging

Rixt Zuidema

Rixt Zuidema | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Chronisch Zieken

Rixt Zuidema

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen