Organiseren van waardig werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie : Een pleidooi voor een integrale benadering

Auteurs Leendert de Bell, Josje Dikkers
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Publicatiedatum 18 april 2022
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In dit essay richten we ons op de vraag wat de voorwaarden zijn om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan waardig werk te helpen en te houden. Op basis van eerder onderzoek en relevante theoretische inzichten pleiten we voor een integraler benadering ten aanzien van het organiseren van waardig werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, waarbij aandacht is voor het perspectief van de individuele werkzoekende, van de (potentiële) werkgever en van andere relevante actoren, inclusief de noodzakelijke randvoorwaarden. Mensen met een kwetsbare arbeids marktpositie zijn intrinsiek gemotiveerde werknemers die graag willen werken en die – zeker indien ze hierin ondersteund worden door hun werkcontext – een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan organisaties en de samenleving.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Jaar en volume 38 1
Trefwoorden kwetsbare arbeidsmarktpositie, waardig werk, integrale benadering

Leendert de Bell

Leendert de Bell

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk