Meedoen en erbij horen

Auteurs Jeroen Knevel, Mirjam Gademan, Henk Roelfsema
Publicatiedatum 2020
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Het project Meedoen en erbij horen is gericht op de maatschappelijke participatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De problematiek van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking wordt dikwijls onderschat. Daardoor ontbreekt het soms aan adequate ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling. Participatie in school, werk en sociale contacten kan stagneren. Dit kan gepaard gaan met schooluitval, gedragsproblemen en verslaving. En daardoor dreigend sociaal isolement. Doel van het project was om elementen vast te stellen die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpen om meer deel uit te maken van de samenleving op de terreinen opleiding, werk en sociale participatie in de wijk. De focus werd gelegd op de sociale en informationele toegankelijkheid voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit wil zeggen de bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van het ondersteuningsaanbod (Nachtergaele et al. 2017). In de taal van de gemeente Utrecht gaat het dan om “toegang tot voorzieningen in de sociale basis en in de Wet maatschappelijke ondersteuning”. In samenspraak met de gemeente Utrecht en medewerkers van lokale zorg- en welzijnsorganisaties zijn drie onderzoeksvragen centraal gesteld: 1. Hoe kunnen jongvolwassenen bereikt en adequaat ondersteund worden? 2. Wat vraagt dit van professionals en de samenwerking tussen professionals? 3. Wat voor soort sociale infrastructuur is hiervoor in de wijk nodig?

Aan deze publicatie werkten mee

 • Jeroen Knevel
  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Mirjam Gademan | Docent, begeleidingskundige, onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Mirjam Gademan
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Henk Roelfsema
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands
Trefwoorden Utrecht, participatie, LVB

Jeroen Knevel

Jeroen Knevel

 • Promovendus
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning