Ethische handreiking voor sociale professionals: (Niet alleen) in crisissituaties. Het Onderzoeksrapport

Auteurs Ed de Jonge , Nadja Jungmann , Mariël Kanne , Anne-Ruth van Leeuwen
Publicatiedatum 28 januari 2021
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Schulden en Incasso
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Onderzoeksrapport Internationaal onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de belangrijkste ethische uitdagingen waarmee sociale professionals geconfronteerd werden bij aanvang van de covid-19-pandemie: • Dienen professionals de richtlijnen van overheden en instellingen op te volgen of is het beter om te vertrouwen op het eigen professionele oordeelsvermogen? • Hoe kunnen professionals een verantwoorde afweging maken tussen direct contact en digitaal contact met dienstengebruikers? • Hoe kunnen in geval van schaarste op verantwoorde wijze prioriteiten worden gesteld in de dienstverlening? • Hoe kunnen conflicterende belangen van dienstengebruikers en van professionals en anderen op een goede manier tegen elkaar worden afgewogen? • Hoe kan goede zelfzorg voor professionals worden gehandhaafd tijdens de emotionele belasting door stress en onveiligheid vanwege een crisissituatie? Aanvullend onderzoek door middel van een enquête onder Nederlandse sociale professionals laat zien dat deze uitdagingen in verschillende mate vóórkomen. Terwijl meer dan 70% van de respondenten de beperkingen in direct contact met dienstengebruikers als belastend heeft ervaren, heeft minder dan 30% het moeten stellen van prioriteiten als belastend ervaren. De belasting door tekortschietende mogelijkheden voor goede zelfzorg varieert tussen 30 en 70%, afhankelijk van het aspect dat aan de orde wordt gesteld. In grote lijnen blijken de professionals met name behoefte te hebben aan direct contact - vooral met dienstengebruikers, maar ook met collega’s – en verder aan goede richtlijnen en randvoorwaarden voor hun werkzaamheden.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Ed de Jonge | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Ed de Jonge
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Nadja Jungmann | Lector | Lectoraat Schulden en Incasso
  Nadja Jungmann
  • Lector
  • Lectoraten: Schulden en Incasso
 • Mariël Kanne | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Mariël Kanne
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Taal Nederlands
ISBN/ISSN URN:ISBN:9789089282200
Trefwoorden Covid-19 pandemie, Sociaal werk, ethiek, professionals

Ed de Jonge

Ed de Jonge | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Ed de Jonge

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening