Een ethische handreiking voor sociale professionals (niet alleen) in crisissituaties: De handreiking

Auteurs Ed de Jonge , Nadja Jungmann , Mariël Kanne , Anne-Ruth van Leeuwen
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Schulden en Incasso
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

De covid-19-pandemie heeft wereldwijd een grote impact op het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven. Het virus bedreigt de fysieke gezondheid, de sociale contacten en de financieel-economische bestaanszekerheid van velen. De pandemie leidt tot polarisatie in de samenleving, tot een toename van sociale ongelijkheid, tot een bedreiging van democratische rechten en tot internationale spanningen. Ook het sociaal werk is niet onberoerd gebleven. Op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door de lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht en gefinancierd door ZonMw is een beknopte ethische handreiking ontwikkeld voor sociale professionals in crisissituaties. Het betreft een reeks reflectievragen die behulpzaam kunnen zijn om de belangrijkste ethische uitdagingen te expliciteren en actie te ondernemen. De handreiking is overigens ook geschikt om in hectiek van de alledaagse werkzaamheden individueel dan wel gezamenlijk bij wijze van spreken een beknopte ethische onderhoudsbeurt te ondernemen.

Downloads en links

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden covid-19 pandemie, ethische handreiking, sociale professionals

Ed de Jonge

Ed de Jonge | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Ed de Jonge

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn