Bevordering van mondgezondheid door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau

Auteurs Peggy van Spreuwel , Katarina Jerković-Ćosić , Brenda Grift , Cor van Loveren , Geert van der Heijden
Gepubliceerd in TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Publicatiedatum 24 november 2020
Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Inleiding Het doel van dit vragenlijstonderzoek was om de attitude, kennis, informatiebehoefte en uitvoering van mondgezondheidsbevordering door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau in kaart te brengen. Methode Tien jeugdgezondheidszorginstanties hebben een digitale vragenlijst over kennis, attitude en uitvoering van mondgezondheidsbevordering binnen hun organisatie verspreid. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werden gevraagd de vragenlijst in te vullen. Informatie werd verzameld over: 1) demografische kenmerken; 2) kennis over cariësrisicofactoren; 3) attitude ten opzichte van mondgezondheid; 4) uitvoering van mondgezondheidsbevordering tijdens consulten bij kinderen tot vier jaar; en 5) informatiebehoefte. De antwoorden van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen worden apart gepresenteerd. Resultaten Er zijn 146 vragenlijsten van 61 verschillende consultatiebureaus geanalyseerd. Respondenten hadden een positieve attitude en een meerderheid heeft voldoende basale kennis over cariësrisicofactoren. Tijdens een consult verwijst een minderheid (45%) actief naar een mondzorgprofessional voor preventie; 62% kijkt wel eens in de mond van een kind en 36% vindt dat er onvoldoende aandacht is voor mondgezondheidsbevordering op het consultatiebureau. Als reden daarvoor worden tijdsdruk, prioritering van te bespreken onderwerpen en gebrek aan kennis het meest genoemd. Conclusie Ondanks een positieve attitude en basale kennis over cariësrisicofactoren krijgt mondgezondheidsbevordering onvoldoende aandacht op het consultatiebureau. Mondgezondheidsbevordering op consultatiebureaus vraagt om een hogere prioriteit.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Trefwoorden mondgezondheid, gezondheidsbevordering, Preventie, consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg
Digital Object Identifier https://doi.org/10.1007/s12508-020-00288-2
Paginabereik 9-15

Peggy van Spreuwel

Peggy van Spreuwel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Peggy van Spreuwel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg