Zij-instromers verbinden aan agrarische bedrijven zonder opvolger en/of verpachters van landbouwgronden

Zijstromers agrarisch
De Living Labs Duurzame bedrijfsovername, is gericht op het opleiding- en coachingtraject bij begeleiden van duurzame bedrijfsovername. Met name op het  optimaliseren van de infrastructuur voor ondersteuning in het traject van bedrijfsovername. Hierbij is niet alleen aandacht voor de generatie die een bedrijf overneemt, maar ook voor de generatie die een bedrijf overdraagt.

Doel

Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van de factoren die van belang zijn om zij-instromers eerder en beter te kunnen koppelen aan agrarische ondernemers zonder opvolger of aanbieders van land- en tuinbouwgronden.

Resultaten

 • Advies voor invulling toekomstig landelijk kennis- of praktijkcentrum voor agrarische bedrijfsopvolging.
 • Gunningsfactoren huidige boeren om buitenstaanders te laten overnemen
 • Routekaart voor diverse soorten zij instromers

Looptijd

01 september 2020 - 31 december 2020

Aanpak

Met kwantitatieve en kwalitatieve methodieken worden ondersteuningsbehoeftes en bestaande aanbod in kaart gebracht. De ontbrekende aspecten worden geïdentificeerd met gebruikmaking van een gevalideerd model, deels bestaande vragenlijsten, interviewprotocollen en focusgroepen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Lex van Teeffelen
  Lex van Teeffelen
  • Lector
  • Lectoraten: Financieel-Economische Innovatie
 • Edwin Weesie | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
  Edwin Weesie
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Financieel-Economische Innovatie

Harde en zachte kanten

Er is zicht nodig op de ondersteunings-behoeftes van de diverse groep zij-instromers. Ook zijn de verwachtingen ragen van boeren zonder opvolger of grondaanbieders van belang. Er wordt naar de harde kanten - de economische en financiële afwegingen - maar ook naar de zachte kanten - sociaal-emotionele factoren en het opbouwen van relaties en netwerken - gekeken. 

Samenwerking met kennispartners

Uniek aan dit voorstel is dat vijf bestaande matchingsplatformen van agrarische en niet-agrarische origine met elkaar samenwerken: 1. “Boer zoekt boer” van NAJK 2. “Startersboerderij” van LTO-Noord 3. “Landgilde” van Land & Co 4. MKBase 5. Bedrijventekoop

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Edwin Weesie | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Edwin Weesie

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie