WOU: Beter onderwijs door samenwerking in onderzoek

Studenten werken aan praktijkproef

Met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) leggen we een structurele, duurzame verbinding tussen professionals uit de onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten. Door kennis te delen en samen te werken in praktijkonderzoeken op de scholen, verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs.

Doel

Met deze samenwerking willen we een onderzoekscultuur ontwikkelen die bijdraagt aan verdere kennisontwikkeling. Hierdoor wordt de leerkracht geïnformeerd over de laatste theoretische inzichten. Daarnaast maakt hij met het uitvoeren van het onderzoek de verbinding met de eigen lespraktijk. We verwachten dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor beter wordt.

Resultaten

Dit project loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 januari 2020

Aanpak

  • Op zeventien Utrechtse basisscholen zijn “kleine” leergemeenschappen ingericht die bestaan uit leerkrachten, alpo/pabo-studenten en Utrechtse wetenschappers. Zij voeren als team praktijkgericht onderzoek uit. Vertegenwoordigers van deze kleine gemeenschappen wisselen kennis en ervaringen uit in de Utrecht-brede leergemeenschap.
  • De opgedane kennis vanuit de onderzoeken wordt online gepresenteerd en tijdens een jaarlijkse conferentie gedeeld.
  • Kwaliteitsborging wordt ontwikkeld en opgenomen in het kwaliteitsbeleid van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen.
  • De gedeelde visie op praktijkgericht onderzoek wordt aangescherpt en er wordt een gezamenlijke stedelijke onderzoeksagenda ontwikkeld.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We worden gefinancierd door NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en werken samen met:

KSU (Katholieke Scholenstichting Utrecht), PCOU (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht), SPOU (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht), Hogeschool voor de Kunsten UtrechtMarnix AcademieUniversiteit UtrechtUniversiteit voor Humanistiek

Wil je samenwerken of heb je een vraag?