Wetsanalyse vertalen naar producten en diensten

Uitleg met smart devices en robot

Een referentieproces om van wetgeving te komen tot een implementatieonafhankelijke set van bedrijfsregels en om van implementatieonafhaneklijke bedrijfsregels te komen tot een implementatieafhankelijke set van bedrijfsregels.

Doel

Het project heeft als doel om tot een Business Rules Management referentieproces te komen dat ondersteuning biedt bij het analyseren van bestaande BRM-processen en inzicht geeft in de verbanden tussen de verschillende BRM-capabiliteiten.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een BRM-referentieproces dat bestaat uit meerdere abstractieniveaus waarmee Nederlandse uitvoeringsorganisaties het ‘waarom’ en het ‘wat’ kunnen vormgeven. Het referentieproces bestaat uit capabiliteiten, mogelijke processtappen en BRM-artefacten waaruit gekozen kan worden bij de vormgeving van BRM-processen.

Looptijd

01 januari 2013 - 01 januari 2015

Aanpak

Het referentieproces is tot stand gekomen door de BRM-experts van de samenwerkingspartners te betrekken in wekelijkse focusgroepen, wekelijkse Delphi studies, observaties en individuele interviews. Het onderzoeksteam van de HU heeft op basis van de verkregen resultaten meerdere validatierondes uitgevoerd met de samenwerkingspartners.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Johan Versendaal | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Johan Versendaal
  • Lector
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Koen Smit
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Matthijs Berkhout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Matthijs Berkhout
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Onderzoeker Sam Leewis lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Sam Leewis
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Betekenisvol Digitaal Innoveren

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoeksproject heeft de Hogeschool Utrecht samen met de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, Sociale Verzekeringsbank, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en Immigratie- en Naturalisatiedienst samengewerkt.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Koen Smit

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren