Werken in de jeugdzorg? Ja!

overlegsituatie aan grote tafel

Sinds de transitie van de jeugdzorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn geworden, veranderen jeugdhulpverleners vaker van baan. Dit kan de begeleiding aan gezinnen verstoren. Ook belemmert het de langdurige samenwerking tussen organisaties. Wat zorgt ervoor dat jeugdprofessionals vertrekken of juist blijven?

Doel

Met het onderzoek 'Werken voor jeugd? Ja!' kijken we naar de redenen van hulpverleners in de jeugdzorg om hun werk te blijven doen of ermee te stoppen.

Mensen in dit werkveld zijn meestal sterk gemotiveerd. Dit lijkt sinds de transitie van de jeugdzorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van zorg, niet meer voldoende. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Komen medewerkers meer zware problemen tegen, waardoor ze minder voldoening uit het werk halen? Vinden ze dat ze te veel met veranderingen bezig zijn en te weinig met gezinnen helpen? Er zijn veel mogelijke oorzaken, maar we weten niet wat er echt aan de hand is.

Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen we jeugdhulporganisaties en hulpverleners adviseren. Opleidingen pedagogiek kunnen met deze kennis toekomstige hulpverleners beter voorbereiden op het werkveld.

Resultaten

Uit het onderzoek kwamen verschillende waardevolle inzichten. De jeugdprofessional werkt vaak vanuit het hart. Het beroep is onderdeel van de identiteit. Dit kan belemmerend werken wanneer veranderingen zoals de transformatie plaatsvinden. Veel professionals gaven daarnaast aan dat de emotionele ondersteuning vanuit een team belangrijk is om met verandering om te gaan. Tenslotte werd vaak genoemd dat begrip en erkenning vanuit management en leiding belangrijk is.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat het niet altijd erg is dat jeugdprofessional de sector verlaten.

De conclusies van dit onderzoek zijn tijdens twee workshops en een presentatie gedeeld:

  • Workshop bij TNO
  • Workshop wijkteams Amersfoort
  • Presentatie tijdens het tweedaagse lectorenplatform Haarlem 2019

Looptijd

01 januari 2018 - 01 januari 2019

Aanpak

Dertien studenten van de opleiding Pedagogiek hebben ieder acht hulpverleners geïnterviewd en die uitgeschreven in verhalen. De interviews gingen over gebeurtenissen in het werk. Wat maakte dat de hulpverleners gingen twijfelen en wat overtuigde hen juist om in de jeugdzorg te blijven werken?

We volgden een narratieve aanpak. De verhalen die de studenten schreven op basis van interviews waren de bron van nieuwe kennis. We hebben de verhalen volgens deze narratieve aanpak geanalyseerd en belangrijke thema’s vastgesteld. Een verslag van dit proces verschijnt in het artikel van vakblad PIP.

Met trainingen en begeleiding hebben we de studenten geholpen de narratieve aanpak in praktijk te brengen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?