Wendbaarheid en Innovatief vermogen van HU tijdens corona

De maatschappij en de beroepspraktijk veranderen snel. Om een passend onderwijsaanbod te bieden, afgestemd op actuele vraagstukken, moet een organisatie kunnen veranderen. Met dit project onderzoeken we de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de HU tijdens corona en willen we leren van deze verandering.

Doel

Het doel is om de opbrengsten van onderwijsinnovaties binnen de HU doelgericht en systematisch te monitoren en evalueren en gedeelde kennis op te doen over wat wel en niet werkt en waarom. Zo kunnen we evidence-informed onderwijs en beleid verder ontwikkelen en de energie richten op wat werkt.

Resultaten

Het project levert inzichten op over de opbrengsten en verliezen van de overschakeling naar afstandsonderwijs. De resultaten zijn ook startpunt voor gesprekken over de mate waarin de organisatie en de professionals toegerust zijn om te veranderen en bieden de mogelijkheid tot gerichte ondersteuning en professionalisering.

Dit project is een eerste stap. Het onderzoek ‘leren van verandering’ wordt jaarlijks herhaald om de evolutie in kaart te brengen en onderwijsinnovaties onderbouwd verder te ontwikkelen.

Looptijd

01 april 2020 - 30 juni 2021

Aanpak

HU-breed werden managers en docenten met open en gesloten vragen bevraagd. De resultaten worden op basis van feedbackrapporten besproken in de instituten en de mogelijkheid wordt geboden om hieraan een professionaliseringstraject te koppelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners