Weer samen naar school in het Soesterkwartier

Onderzoek wijst uit dat het voor de sociale cohesie in een wijk goed is als kinderen in hun eigen buurt naar school gaan. Trends laten echter zien dat dit niet altijd gebeurt. Hoe kan bevorderd worden dat kinderen in het basisonderwijs vaker in hun eigen wijk naar school gaan? 

Doel

Dit onderzoek heeft twee doelen:

1. Inzichtelijk maken welke factoren van invloed zijn op de schoolkeuze van ouders in het Amersfoortse Soesterkwartier. 
2. Bekijken op welke manier de sociale cohesie in het Soesterkwartier beïnvloed kan worden om zo te stimuleren dat ouders vaker de keuze maken om hun kind in de wijk naar school te sturen. 

Resultaten

Op basis van de resultaten zullen concrete aanbevelingen worden gedaan om te stimuleren dat ouders vaker de keuze maken om hun kind in de wijk naar school te sturen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven in het Soesterkwartier. De uitkomsten van de focusgroepen wijzen erop dat de volgende factoren van invloed zijn op de schoolkeuze van ouders:

 • Kwaliteit van de school/schoolbestuur
 • Het behoren tot een sociale klasse
 • Fysieke kenmerken van de wijk
 • Voorzieningen & samenwerking met instellingen op het sociaal-pedagogisch domein.

Het organiseren van activiteiten om elkaar te ontmoeten, de aanwezigheid van een ‘oude wijkcultuur’, de bevolkingssamenstelling binnen de wijk en de fysieke infrastructuur en veiligheid zijn belangrijke factoren die de sociale cohesie binnen de wijk bevorderen.

Looptijd

01 december 2018 - 01 februari 2020

Aanpak

Om bestaande netwerken en relaties te versterken wordt een kwalitatieve en participatieve aanpak gehanteerd: ‘Appreciative Inquiry’. Hierbij wordt gezocht naar een positieve verandering van een situatie waarbij alle betrokkenen (waaronder ouders, kinderen leerkrachten, sociale professionals en bestuurders) een actieve bijdrage leveren gedurende het hele onderzoeksproces. Data worden verzameld door middel van een topiclijst.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Anton Boonen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Edwin Nieman | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Edwin Nieman
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Jacques Verheijke | Onderzoeker, Promovendus, Projectleider en Procesbegeleider | Normatieve Professionalisering, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Jacques Verheijke
  • Promovendus
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering

Samenwerking met kennispartners

Er zijn twee opdrachtgevers betrokken die zich inzetten op het versterken van de sociale cohesie in de ‘woon-en schoolwijk’: 1) de gemeente Amersfoort en 2) ABC-Amersfoort.

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Anton Boonen

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling