Waterbox: baby's stimuleren om water te drinken

Waterbox

De Waterbox is gemaakt voor ouders met een baby van 6 tot 12 maanden. Het is ontworpen voor gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). In de box zitten een beker, slabbetje, waterwijzer en boekje om water drinken te stimuleren.

Doel

Consultatiebureaus zoeken hulpmiddelen in het begeleiden van ouders met een lage sociaaleconomische status. Ouders vragen echter vaker in hun eigen sociale omgeving tips dan bij het consultatiebureau. De Waterbox kan helpen het gesprek met de ouder over water te beginnen.

Samen met consultatiebureaus en gemeenten keken we hoe we de Waterbox verder kunnen verbeteren. Daarin keken we niet alleen naar de inhoud van de box. We hebben ook aandacht besteed aan de manier waarop de box op het consultatiebureau en door de ouders thuis wordt gebruikt.

Resultaten

Vanuit dit onderzoek maakten we een customer journey die duidelijk laat zien hoe de Waterbox wordt gebruikt. Onze bevindingen hebben we gepresenteerd op het Nederlands Congres Volksgezondheid 2018.

Daarnaast wordt het onderzoek gepubliceerd in een speciale uitgave van het Tijdschrift voor de Jeugdgezondsheidszorg (TJGZ) in augustus 2019. 

Looptijd

01 september 2017 - 01 april 2018

Aanpak

Het onderzoek naar de Waterbox bestond uit 4 stappen:

1. De Waterbox onder de loep: we interviewden verpleegkundigen en ouders over het gebruik van de box.

2. De Waterbox in het consult: we waren bij consultaties waarin de box werd uitgelegd en interviewden jeugdverpleegkundigen over de box.

3. De Waterbox thuis: ouders hielden een gebruiksdagboek bij. Ook kwamen we bij de ouders thuis en interviewden we hen.

4. Creatieve vertaalslag: tijdens een sessie met Jongeren Op Gezond Gewicht-regisseurs, verpleegkundigen en creatieve partners vertaalden we de inzichten naar input voor een verbeterde Waterbox.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?