Wat weten we over de ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag? (mini-colleges)

Voor professionals die werken met delinquenten zoals reclasseringswerkers, casemanagers in een penitentiaire inrichting, medewerkers in de maatschappelijke opvang of bij gemeentelijke instellingen, is kennis over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag belangrijk. Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag waarom mensen delicten gaan plegen, en naar de vraag wat mensen helpt om daar weer mee op te houden. Die kennis biedt aanknopingspunten voor begeleiding van en toezicht op delinquenten.

In twee mini-colleges geeft Jacqueline Bosker, lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht, inzicht in enkele belangrijke theorieën en inzichten uit onderzoek. Deze mini-colleges zijn ontwikkeld in samenwerking met het opleidingshuis van de volwassenenreclassering (Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering).

In het eerste college worden inzichten behandeld over de ontwikkeling van delinquent gedrag. In het tweede college komt kennis over afbouw van delinquent gedrag aan de orde. De inhoud van deze mini-colleges is gebaseerd op enkele hoofdstukken uit het methodiekboek Werken in Gedwongen Kader dat is ontwikkeld onder regie van Anneke Menger, Lous Krechtig en Jacqueline Bosker, uitgegeven bij SWP.


Mini-college 1: De ontwikkeling van delinquent gedrag

 

Mini-college 2: Kennis over de afbouw van delinquent gedrag

Looptijd

01 januari 2019 - 31 oktober 2019

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?