Wat leren we van de werkwijze bij onze onderzoeken?

Top-Up Solace

In het onderzoek SOLACE hebben we manieren bedacht om terugval na pijnbestrijding te voorkomen. SOLACE laat zien hoe wetenschap en ontwerp van oplossingen in de praktijk samenkomen. Welke lessen hebben we geleerd uit dit onderzoek?

Doel

In dit onderzoek kijken we naar de samenwerking bij het project SOLACE. Tijdens SOLACE werkten mensen uit verschillende kennisgebieden samen in vijf werkgroepen. Via co-design ontwierpen de werkgroepen een product.

Het huidige onderzoek kijkt naar onze werkwijze en het resultaat tijdens SOLACE. Zo weten we wat goed ging en wat er beter zou kunnen. Deze analyse zorgt ervoor dat we bij een volgend project een soortgelijke aanpak kunnen volgen. Ook dragen we bij aan een verbeterde manier van werken.

Resultaten

Aan het eind van dit onderzoek hebben we een uitgebreide beschrijving van het gevolgde werkproces. Dat wordt de basis voor komende projecten, waarin we de lessen toepassen. Door de resultaten te publiceren zorgen we er ook voor dat vergelijkbare onderzoeken, waarin we samen werken naar een (product)ontwerp, bekend worden bij andere opdrachtgevers.

Lees meer over project SOLACE:

 

Looptijd

01 februari 2018 - 01 december 2019

Aanpak

Het onderzoek omvatte verschillende stappen. Zo is er een retrospectieve enquête uitgevoerd. Ook ss er binnen de literatuur een systematic review gedaan en hebben we pilots gehouden bij de doelgroep om het concept te testen. Deze pilots zijn ontwikkeld met co-design principes binnen meerdere iteraties. Vervolgens is gekeken hoe Solace het beste geïmplementeerd kan worden binnen het onderwijs, onderzoek en het werkveld (o.a. KNGF).

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stefan Elbers | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Stefan Elbers

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid