Vrijwilligerswerk bij de reclassering van toegevoegde waarde?

kopje koffie

De reclassering wil op structurelere wijze invulling gaan geven aan de inzet van vrijwilligers in de organisatie. Welke meerwaarde kunnen vrijwilligers hebben op de doelen van een reclasseringstraject: hoe dragen zij met hun activiteiten en samenwerking met professionals bij aan een succesvolle begeleiding van cliënten? Hoe waarderen de betrokken partijen (reclasseringswerkers, vrijwilligers en cliënten) deze samenwerking?

Doel

Aanbevelingen doen aan het management van de reclassering over een efficiënte samenwerkingsvorm tussen reclasseringswerkers en vrijwilligers, met als doel het integrale werken te bevorderen. 

Resultaten

Drie vrijwilligersprojecten vormden de onderzoekslocaties: COSA 1-op-1, pilot LJ&R en pilotgroep A’dam. 

Vrijwilligers voeren een breed palet aan activiteiten uit. Vrijwilligers en werkers hebben altijd contact bij de start van een traject, hierna varieert de invulling van de samenwerking. Een samenwerkingsvorm gebaseerd op een gelijkwaardig contact tussen werker en vrijwilliger lijkt het meest adequaat. Werker en vrijwilliger stemmen regelmatig af over de taken en doelen en de cliënt wordt actief betrokken bij het traject. Allen zijn tevreden over het resultaat. 

Vrijwilligers kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de reclassering wanneer zij bij de integrale trajecten van cliënten worden gevraagd. Werkers houden zich direct bezig met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag en vrijwilligers voeren voorwaardenscheppende activiteiten uit. Op deze wijze vullen vrijwilligers en werkers elkaar aan.

Looptijd

01 oktober 2019 - 15 juli 2020

"

Reclasseren doe je samen

"

Anja Ran, plaatsvervangend algemeen directeur Reclassering Nederland

Aanpak

  • Literatuurstudie 
  • Semi-gestructureerde interviews bij reclasseringswerkers en cliënten 
  • Online focusgroepen met werkers en vrijwilligers van onderzoekslocaties 
 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader