Vital Tissue: menselijk weefsel voor gezondheidsonderzoek

Handen met reageerbuis en pipet

Niet alle onderzoekers hebben momenteel toegang tot vitaal menselijk weefsel voor hun gezondheidsonderzoek. In plaats daarvan testen ze nu nog veel op proefdieren. Met het project 'Vital Tissue' slaan dertien organisaties de handen ineen om vitaal weefsel beschikbaar te maken voor onderzoek.

Doel

Onderzoek doen met menselijk weefsel heeft veel voordelen: er zijn geen proefdieren nodig, het is goedkoper, en de resultaten van het onderzoek zijn beter te gebruiken. Met menselijk weefsel kunnen onderzoekers sneller de veiligheid van stoffen bepalen en nieuwe medicijnen ontwikkelen.

Restweefsel veilig vervoeren naar onderzoekers

Menselijk weefsel wordt nog weinig in onderzoek gebruikt, terwijl het wel beschikbaar is. Ziekenhuizen gooien overgebleven weefsel nu weg na operaties, als het niet meer gebruikt wordt voor diagnostiek.

Met Vital Tissue gaan we deze situatie veranderen. Samen met TNO en groot aantal andere organisaties ontwikkelt Hogeschool Utrecht een infrastructuur zodat restweefsel met toestemming van patienten door onderzoekers kan worden gebruikt. Hiermee kunnen we weefsel veilig vervoeren naar onderzoekers in ziekenhuizen, terwijl we de kwaliteit van het weefsel behouden.

Resultaten

Op basis van het onderzoek stellen we een advies op. Daarin beschrijven we of het haalbaar is om een nieuwe organisatie op te richten voor het organiseren en transporteren van vitaal menselijk weefsel van ziekenhuizen naar onderzoekers in Nederland.

Het advies zal bestaan uit verschillende onderdelen.

 1. Analyse van de haalbaarheid van de nieuwe organisatie, zowel organisatorisch, ethisch, juridisch als financieel
 2. Afspraken over werkwijzen, bijvoorbeeld over het vragen van toestemming aan patiënten
 3. Contracten voor aanbieders en gebruikers van weefsel
 4. Plan voor een veilig en transparant online platform
 5. Informatiepakket voor gebruikers en donoren, plus een communicatieplan om bekendheid te geven aan het initiatief

Looptijd

01 oktober 2018 - 31 december 2019

Aanpak

In dit project werken dertien organisaties samen, elk vanuit haar eigen deskundigheid. Vitaal weefsel beschikbaar maken voor onderzoek, is een uitdagend vraagstuk. Een belangrijkste uitdaging vormt het zo kort mogelijk houden van de tijd tussen operatie en onderzoek. Onder welke condities moet restmateriaal bewaard en vervoerd worden? Welke protocollen gaan er gelden in ziekenhuizen? Waar liggen de vragen en zorgen van patiënten en welke organisatievorm past het best bij dit doel? De bedoeling is om in dit project al deze vragen te beantwoorden en een werkende organisatie neer te zetten.

Vital Tissue helpen

In deze fase van het onderzoek zijn we op zoek naar onderzoekers en artsen die ons kunnen helpen. We zijn vooral benieuwd naar de bereidheid van mensen om te doneren, van ziekenhuizen om mee te doen en hoeveel en welke vraag er is bij onderzoekers naar vitaal weefsel.

Lees meer en doe mee op Vitaltissue.nl.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Saertje Verkoeijen | onderzoeker | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Saertje Verkoeijen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Jean Paul ten Klooster | onderzoeker | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Jean Paul ten Klooster
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Cyrille Krul
  • Lector
  • Lectoraten: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Raymond Pieters | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Raymond Pieters
  • Lector
  • Lectoraten: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Samenwerking met kennispartners

De volgende organisaties werken samen in het project Vital Tissue:

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

 • Lector
 • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry