Videoconsulten in de fysiotherapie

Vrouw met mobiele telefoon

Vanwege veranderingen in de maatschappij en het zorglandschap is het noodzakelijk om de zorg anders te organiseren. Hierbij is de inzet van technologie veelbelovend. Binnen de fysiotherapie is de inzet van videoconsulten één van de mogelijkheden. Momenteel is echter niet bekend wat de optimale invulling van een videoconsult is.

Doel

Hoofddoel van de studie is inzicht krijgen in het huidige en gewenste gebruik van videoconsulten in de fysiotherapie, inclusief bevorderende en belemmerende factoren.

Resultaten

  • Achtergrondkennis over gebruik van videoconsulten binnen de fysiotherapie vanuit de literatuur.
  • Inzicht in het huidige gebruik van en ervaringen met videoconsulten.
  • Beschrijving van remmende en stuwende factoren
  • Inzicht in ervaringen van patiënten met het gebruik van videoconsulten binnen de fysiotherapie.
  • Beschrijving van wat onder videoconsulten binnen de fysiotherapie wordt verstaan en wat de randvoorwaarden zijn.

Looptijd

01 juli 2020 - 01 april 2021

Aanpak

Met behulp van literatuuronderzoek, vragenlijsten en diepte interviews wordt dit inzicht verworven. Zowel fysiotherapeuten als patiënten worden betrokken. Met tot slot nog een focusgroep waarin een ook andere experts op het gebied van videoconsulten zullen worden bevraagd.

Kennisverspreiding

Om het geleerde uit dit project over te dragen naar fysiotherapeuten worden tools ontwikkeld zoals een e-learning en/of een workshop. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de expertises hierin vanuit het onderwijs van Hogeschool Utrecht en vanuit de beroepspraktijk (drie fysiotherapeuten).

poppetje met tekstballon

 

 

Tips over hoe videoconsulten in te zetten binnen de fysiotherapie

Digitalisering in de zorg is een trend die sinds lange tijd gaande is om zorg efficiënter en dichtbij de patiënt te kunnen aanbieden. COVID-19 heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Ook binnen de fysiotherapie werd geëxperimenteerd met de inzet van videoconsulten. In een onderzoek van Lectoraat Innovatie van Beweegzorg is inzicht verkregen in het gebruik van videoconsulten en zijn tips verzameld hoe dit goed te kunnen inzetten.

Kijk hier het filmpje hierover.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Corelien Kloek | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Corelien Kloek

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg

Wil je samenwerken of heb je een vraag?