Vertrouwen bevorderen in onderzoek

Onderzoekers in overleg

Welke activiteiten ondernemen hogescholen om het vertrouwen in onderzoek te bevorderen? Wat doen zij om fraude en wangedrag bij onderzoekers tegen te gaan? Daar richt dit onderzoek zich op, zodat hogescholen hun beleid kunnen aanscherpen.

Doel

Welk beleid en welke activiteiten ontplooien hogescholen in Nederland om het vertrouwen in onderzoek te bevorderen? De nieuwe gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek gaat in september 2018 in. Sinds die datum moeten hogescholen aangescherpt beleid hanteren. Daarom is het van belang om te weten welk beleid er al is en wat daarin de goede voorbeelden zijn.

In het onderzoek kijken we naar de volgende onderdelen:

 • privacybeleid bij onderzoek;
 • plagiaat;
 • datamanagement;
 • onafhankelijkheid;
 • fraude voorkomen.

Resultaten

Met betrokken lectoren en deskundigen hebben we een pakket maatregelen en activiteiten samengesteld die van belang zijn om de betrouwbaarheid van onderzoek te vergroten. De bevindingen zijn ook gepresenteerd op een nationaal symposium waarin we aanbevelingen hebben gedaan voor een nationaal beleid rond onderzoeksintegriteit van hogescholen.

Looptijd

01 juni 2017 - 01 juni 2019

Aanpak

We hebben een online onderzoek gevoerd onder alle onderzoeksgroepen van Nederlandse hogescholen naar de (beleids)maatregelen en activiteiten ter bevordering van onderzoekintegriteit en het voorkomen van fraude en wangedrag. De bevindingen zijn besproken in groepsgesprekken met relevante belanghebbenden waarin ook dieper wordt ingaan op ervaringen met belangenconflicten en de behoefte aan verdere (beleids)maatregelen en activiteiten.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
  Daan Andriessen
  • Lector
  • Lectoraten: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
 • Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Anke van Gorp
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
 • Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
  Wilke van Beest
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Wilke van Beest

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek