Promotieonderzoek: Verbetering conceptuele begripsvorming hbo-studenten

Lessituatie

Hbo-studenten vinden afstudeeronderzoek vaak moeilijk. Het ontbreekt hen vaak aan conceptuele begripsvorming. Zij moeten weten wat voor relevante feiten, theorieën en praktijken je nodig hebt rond een probleem. We streven naar verbetering van deze conceptuele begripsvorming.

Doel

Sue Ashley onderzoekt methoden om conceptueel begrip te meten en vergroten. Zij voert haar promotieonderzoek uit binnen haar eigen opleidingspraktijk in het Instituut voor International Business Studies. Zij wil daarmee de kwaliteit van conceptuele begripsvorming verbeteren.

Dit onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. We gebruiken de resultaten om onder andere de kwaliteit van het onderwijsprogramma van International Business Studies aan Hogeschool Utrecht te verbeteren.

Resultaten

Resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd bij wetenschappelijke conferenties, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en komen uiteindelijk samen in een proefschrift.

Looptijd

01 januari 2011 - 31 december 2020

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de Universiteit Utrecht is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit de Radboud Universiteit is dr. Harmen Schaap.

Dit onderzoek bestaat uit vier studies:

  1. Bepalen van conceptueel begrip
  2. Meten van conceptueel begrip
  3. Ontwikkelen van conceptueel begrip
  4. Stimuleren van de ontwikkeling van conceptueel begrip

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sue Ashley | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Sue Ashley

  • Promovendus
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs